NFC Index Demandkring

Bij de NFC Index Demandkring zijn opdrachtgevers aangesloten van Nederlandse bedrijven die hun facilitaire diensten hebben uitbesteed of voornemens zijn om dit te doen. Hierbij is sprake van verregaande vormen van uitbesteding, waarbij niet alleen de coördinatie maar ook de regie van facilitaire diensten is uitbesteed. De opdrachtgever treedt op als demandorganisatie en is de ‘linking pin’ naar beleidsvorming en strategiebepaling. We spreken hierbij over integrated facility management (IFM) oplossingen.

Wat doen we?

In de NFC Index Demandkring zijn maximaal 20 tot 25 organisaties vertegenwoordigd. Per organisatie is een contactpersoon op strategisch niveau aangesloten en de Demandkring komt een aantal keer per jaar fysiek of digitaal bij elkaar. De agenda voor deze bijeenkomsten wordt door de deelnemers bepaald, waarbij het grote thema is om kennis en voorbeelden op het gebied van IFM met elkaar te delen en te verkennen. Ook een bedrijfsbezoek kan onderdeel uitmaken van de bijeenkomst. Deelnemers aan de Demandkring zijn bedrijfslid bij FMN en kunnen gebruikmaken van de NFC Facility Cost Index om hun facilitaire kosten te benchmarken. 

Publicaties van de NFC Index Demandkring:

In de afgelopen jaren heeft de Demandkring bijgedragen aan diverse publicaties, zoals artikelen. Hier vind je in één overzicht de interessantste publicaties van de Demandkring.

 Nieuwsberichten & Columns

 FMN Podcasts

Artikel 1
Artikel 2

Podcast 1
Podcast 2
Podcast 3

Meer weten over de NFC Index Demandkring?

Vind je een van onze onderwerpen of events interessant en wil je als deelnemen aan onze kring? Neem dan een aanvullende NFC Index module en informeer naar de mogelijkheden door contact op te nemen met het aanspreekpunt van deze kring. 

Harold Coenders
Stuur een e-mail naar Harold

 

Deelnemende bedrijven: