NFC Demandkring

Groep

NFC Demandkring

Opgericht op: 11 januari 2021

Omschrijving

Bij de NFC Demandkring zijn opdrachtgevers aangesloten van Nederlandse bedrijven die hun facilitaire diensten hebben uitbesteed of voornemens zijn om dit te doen. Hierbij is sprake van verregaande vormen van uitbesteding, waarbij niet alleen de coördinatie maar ook de regie van facilitaire diensten is uitbesteed. De opdrachtgever treedt op als demandorganisatie en is de ‘linking pin’ naar beleidsvorming en strategiebepaling. We spreken hierbij over integrated facility management (IFM) oplossingen.

In de NFC Demandkring zijn maximaal 20 tot 25 organisaties vertegenwoordigd. Per organisatie is een contactpersoon op strategisch niveau aangesloten en de NFC Demandkring komt een aantal keer per jaar fysiek of digitaal bij elkaar. De agenda voor deze bijeenkomsten wordt door de deelnemers bepaald, waarbij het grote thema is om kennis en voorbeelden op het gebied van IFM met elkaar te delen en te verkennen. Ook een bedrijfsbezoek kan onderdeel uitmaken van de bijeenkomst.

Deelnemers aan de NFC Demandkring zijn bedrijfslid bij FMN en kunnen gebruikmaken van de NFC Facility Cost Index om hun facilitaire kosten te benchmarken.

Onder andere KPMG, Enexis, Prorail, VGZ, PWC en Vattenfall zijn lid van de NFC Demandkring.

Info

2
leden
Besloten
groep
3
bijdragen