Nieuws

"Coronacrisis versnelt digitalisering van het facilitaire vakgebied"

Profielfoto van FMN Redactie
22 juli 2020 | 2 minuten lezen

De facilitaire branche was altijd al in beweging, maar door de coronacrisis is ze in een stroomversnelling geraakt. Dit blijkt uit de Benchmark Facility Management, een initiatief van Asito en HEYDAY Facility Management. In de komende periode is beduidend meer aandacht voor thema’s als gezondheid, welzijn en digitalisering. Duurzaamheid zakt tijdelijk, maar zal naar verwachting in 2023 terugkeren bovenaan de lijst. Het onderzoek brengt naast de trends ook de huidige en toekomstige veranderingen in de facilitaire dienstverlening als gevolg van de coronacrisis in kaart.

De resultaten van de eerste Benchmark Facility Management geven een goed beeld van de getroffen maatregelen om een veilige werkomgeving te creëren in tijden van corona en laten zien voor welke uitdagingen organisaties de komende periode staan. Bovendien geeft het onderzoek een inkijkje in de toekomst: hoe gaat corona het facilitaire vakgebied structureel veranderen?

De antwoorden zijn gegeven door mensen uit de praktijk. 219 vakgenoten waren bereid om hun ervaringen, kennis en verwachtingen te delen. De resultaten zijn geanalyseerd door specialisten en uitgewerkt in drie categorieën: de eerste impact, de terugkeer naar de werkplek en de toekomst.

Eerste impact

De uitbraak van corona heeft de nodige aandacht gevraagd van de facilitaire afdelingen. Er is snel geschakeld om mensen vanuit huis te kunnen laten werken en al dan niet in samenwerking met de leveranciers is de dienstverlening aangepast. 72,5% heeft dit in samenwerking met een facilitair dienstverlener opgepakt. Opmerkelijk is dat kleine organisaties (met minder dan 50 werknemers) meer moeite hebben gehad om te schakelen. Het onderzoek laat zien dat vooral zichtbare en representatieve diensten, zoals catering, gastvrijheidsdiensten en travel management, zijn afgeschaald en dat preventieve diensten, zoals schoonmaak, beveiliging, technisch beheer en onderhoud, weinig negatieve of juist positieve impact hebben gehad.

Terug naar de werkplek

Veel organisaties hebben in hun pand maatregelen genomen om een veilige werkomgeving te creëren. Het gaat hierbij vooral om het aanbrengen van looproutes (75,8%), het plaatsen van afstandstekens/signing (73,6%) en het plaatsen van afscheidingsschermen (57,2%). Het aanpassen van de openingstijden van het pand is geen populaire maatregel. De bezetting in het pand is voor veel organisaties een aandachtspunt. Op veel locaties is de maximale bezetting naar beneden bijgesteld en wordt het aantal personen in het pand bijgehouden. Bij 56% van de respondenten is bezoek in het pand niet of nauwelijks toegestaan. Als er bezoek komt, wordt dit in de helft van de gevallen vooraf aangemeld.

De toekomst

De pandemie heeft geleid tot een lage bezetting in de kantoren. In juni was de gemiddelde bezetting slechts 35,6%. Uit de benchmark blijkt dat er veel onduidelijkheid is over de groei van de bezetting, maar men verwacht niet terug te komen op de oude bezettingsgraad. Medio 2021 is de verwachting dat de nieuwe bezetting normaliseert, ruim 20% lager dan voor corona. Uit de trendanalyse komt naar voren dat gezondheid en welzijn, kostenmanagement, digitalisering en de inzet van technologie de trendlijst voor de komende tijd aanvoeren. Als het gaat om kosten, voorziet bijna de helft van de respondenten geen grote wijziging in het budget (tussen 5% krimp en 5% groei).

Het rapport

Deze eerste Benchmark Facility Management staat volledig in het teken van de coronacrisis. De initiatiefnemers Asito en HEYDAY willen in de toekomst met meer periodieke benchmarks een platform creëren waar (facilitair) specialisten vaker onderling kennis kunnen delen rondom een specifiek thema. Wil je de volledige resultaten inzien? Je kunt het rapport hier downloaden.