Lid worden

Word lid van NFC Index en vergelijk de facilitaire kosten van je organisatie met de ’BV Nederland’. Dit vergelijk biedt een portaal tot leren en verbeteren. Leden krijgen toegang tot het besloten gedeelte van de website.

De NFC Index kent drie soorten leden:

 1. Gebruikers
 2. Adviseurs
 3. Maincontractors

Op verzoek van de leden kunnen gecertificeerde adviseurs aanvullend kringen begeleiden om thema’s verder uit te diepen en nadere analyse te maken. Deze extra begeleiding is niet opgenomen in het lidmaatschap.

Waarom lid worden?

Alle organisaties die vastgoed gebruiken en/of exploiteren kunnen lid worden. Je wordt lid van FMN met een van de modules NFC Index. Gedurende je lidmaatschap vul je jaarlijks je facilitaire gegevens in (conform NEN-EN 15221). In ruil daarvoor ontvang je de benchmarkrapportage met kengetallen op gedetailleerd niveau. De index wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de data van de aangesloten leden en op hoofdlijnen gepubliceerd. Als lid ontvang je de kengetallen op gedetailleerd niveau (PDF) en kun je de interactieve index invullen. De kengetallen en de interactieve index zijn voor eigen gebruik. Wil je de data gebruiken om jouw klanten te adviseren, dan zijn er aanvullende modules  beschikbaar.  
 

Basislidmaatschap

De module basislidmaatschap stelt organisaties in staat zelfstandig (zonder begeleiding) te benchmarken. Dit kan met behulp van de kengetallen die zij kunnen downloaden of via de interactieve index, beide beschikbaar op het ledendeel. Voor de interactieve index brengen zij hun data via de website in. Hiertoe worden de facilitaire kosten conform de NEN-EN 15221 verzameld. Op basis van deze input kunnen de leden zich vergelijken met de BV Nederland (procentuele afwijkingen ten opzichte van de diverse kostensoorten) en de resultaten downloaden.

 • Een actueel en objectief ijkpunt en trendcijfer (Index en Jaarbericht).
 • Een verdieping van deze index tot op drie niveaus (lijst met kengetallen).
 • Deze verdieping wordt gemaakt met behulp van de NEN-EN 15221.
 • Vergelijk met de facilitaire kosten van de 'BV Nederland' (met behulp van de interactieve index) op basis van de NEN-EN 15221 (inclusief toelichtingen).

Extra optie: Aanvullende modules

Leden met een aanvullende module (zie hieronder) kiezen voor de mogelijkheid tot verdieping van het benchmarken onder begeleiding van een door NFC Index gecertificeerd adviseur (veelal gebeurt dit door kennis te delen in kringverband). Zij leveren hun data via de gecertificeerde adviseurs aan. In dit proces kunnen ook de serviceniveaus ingevoerd worden. Op basis van deze data krijgen de leden verschillende soorten rapportages van de betreffende adviseur (kosten en kosten versus serviceniveaus) en kunnen in overleg verdere afspraken over verdieping gemaakt worden.

De data wordt tijdens het aanleveren gevalideerd door de betreffende door NFC Index gecertificeerde adviseur. Deze experts begeleiden het proces van invoeren en rapporteren.

 • Kengetallen en interactieve index (als genoemd onder het basislidmaatschap).
 • Validatie door een gecertificeerd adviseur met daarbij een standaard benchmark voor maximaal vijf panden.
 • Toegang tot benchmarks, leren en kennisdelen (via de kringen) van de NFC Index en de aangesloten gecertificeerde adviseursleden.

Vaststellen lidmaatschap

Jaarlijks wordt vastgesteld welke leden gebruik zullen maken van validatie/begeleiding door adviseurs (veelal kringleden). De overige leden komen hiermee automatisch in de categorie basisleden. Wil je actiever benchmarken? Kies dan een van de aanvullende modules.

Voor wie? Module Wat krijg ik? Meerprijs
Eindgebruikers NFC Index 2

✔Benchmarken met begeleiding
✔Deelname aan NFC Demandkring

€1.174,16 per jaar
       
Adviseurs NFC Index 3 ✔Mogelijkheid om benchmark te gebruiken bij opdrachtgevers €1.341,90 per jaar
       
Maincontractors NFC Index 4 ✔Mogelijkheid om benchmark te gebruiken bij klanten €1.341,90 per jaar

Soorten leden

FMN kent voor NFC Index drie soorten leden:

 • Gebruikersleden
  Gebruikersleden verstrekken jaarlijks hun realisatiecijfers. De realisatiecijfers worden in de database geanonimiseerd.
 • Adviseursleden
  Gecertificeerde adviseursleden valideren de realisatiecijfers van de premium gebruikersleden. Hierbij wordt er op toegezien dat het gaat om volledige sets - dan wel wordt vastgesteld welke items ontbreken. Ook wordt er op gelet dat de realisatiecijfers per dataset worden vergaard over de periode die samenvalt met het jaar waar de index betrekking op heeft. Bekijk op deze pagina een overzicht van de verschillende adviseursleden.
 • Maincontractorleden
  Maincontractorleden beschikken vaak over tamelijk complete datasets. Reden waarom ook zij kunnen toetreden. Omdat bij maincontractors sprake is van een belang, dienen de door maincontractors ingebrachte realisatiecijfers ook door hun opdrachtgevers als zodanig te worden erkend (en moeten die bedrijven, om een benchmark te verkrijgen, zelf ook lid worden van NFC Index). Bekijk op deze pagina een overzicht van de maincontractorleden.

Als lid van FMN/NFC Index kun je je verbinden aan een kring. De NFC Index kringen kennen een indeling naar sectoren (kantoorhoudende bedrijven of onderwijsinstellingen) en binnen deze sectoren naar overeenkomstige organisaties (bijvoorbeeld gemeenten of universiteiten) of naar organisaties uit verschillende bedrijfstakken. Binnen de kringen ligt de nadruk op actieve informatie- en kennisdeling en vergelijking van gegevens met sectorgenoten. Bekijk op deze pagina een overzicht van de verschillende kringen.

Opzeggen

Het lidmaatschap van de NFC Index module loopt per kalenderjaar, de opzegtermijn bedraagt 3 maanden. De opzegging dient schriftelijk voor 1 oktober te worden geadresseerd aan:

FMN/NFC Index
Korenmolenlaan 4
3447 GG Woerden

ledenadministratie@fmn.nl

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijven de contributie en andere geldelijke verplichtingen voor het gehele jaar verschuldigd. Het lidmaatschap wordt zonder tegenbericht automatisch met een jaar verlengd.
 

Meld jouw organisatie aan!

Word lid van FMN en vergelijk zelf!