Huisregels FMN Platform

Welkom op het FMN Platform! Wij zien het platform als ons huis waarin we iedereen welkom heten, maar waar wel onze regels gelden. Deze huisregels zijn gemaakt omdat we respectvolle communicatie en de veiligheid van onze bezoekers, gebruikers en medewerkers belangrijk vinden. Iedere gebruiker van www.fmn.nl dient zich dan ook aan de regels te houden en je krijgt alleen toegang tot het platform als je akkoord bent gegaan met de huisregels. De statuten, het huishoudelijk reglement en de huisregels kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. Lees ze daarom regelmatig nog eens door. 

De beheerder

Het FMN Platform wordt beheerd door het communicatieteam van FMN, hierna te noemen: ‘de beheerder’. De beheerder behoudt zich het recht voor om bezoekers het recht tot posten te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van de beheerder misdragen. Ook kan de beheerder te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te waarborgen.

Registratie

Om je te registreren op het FMN Platform dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Tevens kan de beheerder dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook verplicht om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Je kunt je e-mailadres op een later moment zelf wijzigen in je profiel.

Plichten gebruikers

De gebruiker zal bij het posten op het platform de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer, en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische of discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. Ook is het verboden om topics te openen en reacties te plaatsen over op dat moment scherpe maatschappelijke discussies. Verder dient de gebruiker de aanwijzingen van de beheerder op te volgen. Het niet opvolgen van een aanwijzing wordt gezien als provocatie van de beheerder. De gebruiker ontvangt in dat geval direct een ban of er volgt een sanctie volgens het bansysteem.

Wat is niet toegestaan op het FMN Platform?

Onderstaande huisregels gelden voor alles wat door de gebruiker geplaatst wordt op het FMN Platform. De regels gelden dus niet alleen voor de berichten maar ook voor het motto en de avatar van een gebruikersprofiel.

a. Het plaatsen van berichten die in strijd zijn met de wet
Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is voor een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast.

b. Het plaatsen van ongepaste berichten
Bij het posten op het platform moeten de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer, gehandhaafd worden. Dat wil zeggen dat er niet gescholden mag worden, dat er geen seksistische, pornografische, racistische of discriminerende bijdragen of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn, geplaatst mogen worden.

c. Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust
Dit mag uitsluitend en alleen als er aanwijsbare toestemming is gegeven door de auteur en wanneer plaatsing vergezeld wordt van bronvermelding. Inbreuk daarop en mogelijke schadelijke en financiële gevolgen en effecten daarvan zullen worden verhaald op de plaatser en overtreding wordt bestraft via het bansysteem.

d. Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal
Het is voor gebruikers niet toegestaan om (soft)porno of foto’s met een duidelijke erotische lading te plaatsen op het FMN Platform. Ook berichten, foto’s en filmpjes die gewelddadig zijn worden verwijderd.

e. Reclame maken, spammen
Spam is op geen enkele manier toegestaan op het FMN Platform. Hierop volgt direct een permanente ban. De gebruiker ontvangt hierover geen mail. Ook links naar veilingsites en advertentiesites zoals Marktplaats, eBay en Amazon zijn niet toegestaan. Het plaatsen van een URL in het motto wordt ook gezien als spam. Een URL mag wel aan het persoonlijke profiel worden toegevoegd, mits de betreffende site niet commercieel is.

f. Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen
Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account, zonder waarschuwing.

g. Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privémateriaal
Hieronder vallen NAW-gegevens, e-mails, skypegesprekken, (oude) gebruikersnamen en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie. Hieronder valt ook het noemen van medewerkers van FMN bij naam, het gebruik van benamingen die verwijzen naar medewerkers van FMN en (privé)correspondentie met medewerkers van FMN (hieronder valt ook het communicatieteam (de Beheerder) van het FMN Platform). Het plaatsen van het eigen e-mailadres is voor eigen verantwoording. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account, zonder waarschuwing. Het delen van andere privacygevoelige informatie dan hierboven genoemd, bestraffen wij direct met een ban volgens het bansysteem, er wordt dus niet eerst gewaarschuwd door middel van een officiële waarschuwing.
Persoonlijke discussies met aantoonbaar privacygevoelige kwesties worden op verzoek van de discussie-opener verwijderd. FMN conformeert zich hiermee aan de op 11 december 2007 gepubliceerde ‘Richtsnoeren Publicatie van persoonsgegevens op Internet’ van het College Bescherming Persoonsgegevens.

h. Het vertonen van destructief gedrag
Het vertonen van destructief gedrag levert veel onrust op onder andere gebruikers van het platform. Dit is dan ook niet toegestaan. Ook het uiten van serieuze bedreigingen naar medegebruikers en/of beheerders is niet toegestaan. Ook behoudt de beheerder zich het recht voor gebruikers die onrust veroorzaken op het platform, preventief te weren.

i . Het hengelen naar romantische contacten
Als een account wordt gebruikt om romantische en seksuele contacten te zoeken, wordt dit account direct permanent geblokkeerd. Het FMN Platform is een discussie- en kennisplatform, geen datingsite.

j. Het bewust gebruiken van meerdere nicknames binnen één discussie
Het is niet toegestaan meerdere accounts op het FMN Platform te hebben.

k. Het stellen van/vragen naar diagnoses, het geven van/vragen om medisch advies of geven van aanwijzingen over medicijngebruik
Wij raden te allen tijde aan hiervoor naar de huisarts of specialist te gaan. Ook het verwijzen of linken naar websites met daarop geneesmiddelen waarvoor je een doktersrecept nodig hebt of die zonder recept verkrijgbaar zijn, is niet toegestaan.

l. Linken naar illegale sites/zaken (zoals illegale downloadsites)
Het praten over e-books is geen probleem aangezien een e-book op zichzelf een legaal product is dat tegen betaling legaal kan worden gedownload. Het ongeautoriseerd uitwisselen, dus het vragen naar en geven van links naar illegale downloads van e-books, is echter niet toegestaan. Dit in overeenstemming met de richtlijnen van Stichting BREIN. 

m. Onnodig quoten
Quoten van tekst moet een functie hebben: je maakt met een quote duidelijk op welk bericht je reageert. Het quoten van een hele openingspost is niet toegestaan: het is immers logisch dat je reageert op de openingspost. Een bericht van een andere gebruiker kopiëren naar een ander topic is niet toegestaan. Het verwijzen naar een bericht in een ander topic door het plaatsen van een link is wel toegestaan.

n. Onnodig buitenlands taalgebruik
De voertaal op het FMN Platform is Nederlands. Het is niet toegestaan om reacties te plaatsen waarbij een andere taal de voertaal is.

o. Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken, huiswerkopdrachten, petities en oproepjes
Het FMN Platform is een discussie- en kennisplatform en geen vindplaats voor deelnemers aan onderzoeken en programma’s. Oproepjes voor de volgende zaken zijn dan ook niet toegestaan:
•    Oproepen met een seksueel getinte (pornografische) grondslag.
•    Oproepen met een (verkapte) reclame-uiting.
•    Oproepen waarin een website wordt gepromoot.
•    Oproepen met een medische grondslag, zoals donoren en medische testpanels (wij geven te allen tijde het advies een medisch specialist te raadplegen).
•    Oproepen van andere media (tv, dagbladen etc.) We maken hierop een uitzondering voor redactionele items en/of enquêtes met redactionele toestemming.

p. Trollen en trollhunten
Het opzettelijk delen van verkeerde informatie of jezelf anders voordoen dan je bent, wordt trollen genoemd en is niet toegestaan op het FMN Platform. Trollhunten, het openbaar beschuldigen van gebruikers voor trollen, is ook niet toegestaan.

q. Offtopic gaan binnen topics
Het is niet toegestaan om offtopic te gaan binnen de topics op het platform. Offtopic-posts kunnen door de beheerder zonder overleg offline worden gehaald. 

r. Reclame eigen bedrijven, webshops en commerciële producten
Het FMN Platform mag niet worden gebruikt voor reclame voor bedrijven, webshops of commerciële producten. Wanneer een topic, bericht of profiel een puur commerciële functie heeft, bijvoorbeeld structureel aanbod van eenzelfde soort artikel(en), dan behoudt FMN zich het recht voor dit als spam te zien. Het is niet altijd direct duidelijk of er sprake is van commerciële verkoop. Bij twijfel zal dit per geval na contact met de desbetreffende deelnemer worden beoordeeld.

s. Op de man spelen/provocatie richting andere gebruikers
Het plaatsen van berichten of het gebruik van nicknames die als op de man spelend, provocerend of ongepast richting andere gebruikers kunnen worden beschouwd, is niet toegestaan. De beheerder zal desbetreffende berichten beoordelen, waarbij overtreding wordt bestraft via het bansysteem.

t. Verbastering van namen/personen
Het verbasteren van (bekende) namen/personen is niet toegestaan; dit kan verwarrend en kwetsend zijn. Indien dit toch gebeurt, zal er gehandeld worden volgens het bansysteem.

u. Bedreiging gebruikers en FMN-medewerkers.
FMN vindt bedreiging, agressie, geweld, intimidatie en provocerend gedrag tegen haar gebruikers en (ingehuurde) medewerkers onacceptabel. Dit betreft alle onderstaande bedreigingen, ongeacht of deze op het platform, in verband met uitoefening van werkzaamheden namens FMN, dan wel in de privésfeer of in welke andere voorkomende omstandigheid dan ook plaatsvinden.

Als bedreiging zal worden gezien:

 • Verbale bedreiging en/of intimiderend taalgebruik via het platform en via e-mail, telefoon en/of enig ander kanaal.
 • Fysieke bedreiging.
 • Provocerend/ intimiderend gedrag.
 • Bedreiging en intimidatie via derden.

Bij een bedreiging zal de beheerder van het platform direct, volgens regel w. van de huisregels, de berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf. De desbetreffende gebruiker zal direct een permanente ban ontvangen waarover niet met de beheerder kan worden gecorrespondeerd. Een topic zal eventueel offline worden gehaald.

Daarnaast zal er worden beoordeeld of er aangifte van bedreiging kan worden gedaan bij de politie zoals omschreven in artikel 284 dan wel 285 van het Wetboek van Strafrecht.

Bovengenoemde maatregelen gelden voor de bedreiging en intimidatie van gebruikers, vrijwilligers en (ingehuurde) medewerkers van FMN, alsook voor de bedreiging en intimidatie van familieleden/partners van gebruikers, vrijwilligers en (ingehuurde) medewerkers.

v. Aanmaken algemene accounts
Het is niet toegestaan om een generiek account aan te maken en het wachtwoord te delen in het openbaar.

w. Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt?
De beheerder kan berichten wijzigen en verwijderen zonder waarschuwing vooraf. Wanneer een topic om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de beheerder zich het recht voor deze zonder vooraankondiging te sluiten. De beheerder kan een waarschuwing sturen of een ban uitdelen wanneer een platformregel door een gebruiker wordt overtreden. Hierbij wordt het zogenaamde bansysteem gehanteerd:

 • Waarschuwing 
  Er komt eerst een persoonlijke waarschuwing of topicwaarschuwing bij de volgende overtredingen:
  • a. Onnodig quoten
  • b. Een flinke discussie die uit de hand dreigt te lopen
  • c. Hinderlijke offtopic-berichten
  • d. Medisch advies geven/vragen
  • e. Praten over zelfdoding
 • 24- of 48-uursban (‘afkoelban’)
  • a. Trollhunten
  • b. Verbastering van namen
  • c. Schelden
  • d. Op de man spelen/provocatie richting andere gebruikers
  • e. Het plaatsen van ongepaste berichten
 • Week-, maand- of permanente ban (‘permaban’)
  • a. Bij ernstige overtredingen, zoals NAW-gegevens delen, bedreiging en stalking, ontvangt de gebruiker direct een permaban
  • b. Bedreigen van betrokkenen FMN 
  • c. Gebruiken van anonieme proxyservers
  • d. Plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken, huiswerkopdrachten, petities en oproepjes
  • e. Trollen
  • f. Spammen
  • g. Hengelen naar romantische contacten

Verder geldt het volgende:

 • De beheerder kan indien nodig contact opnemen met de ‘abuse afdeling’ van de gebruikers provider. Dit kan uiteindelijk leiden tot het afsluiten van het internetaccount van de gebruiker.
 • Indien een gebruiker na het krijgen van een waarschuwing of ban, een periode van minimaal drie maanden zonder overtreding gebruikmaakt van het platform, dan wordt de laatst verkregen waarschuwing of ban kwijtgescholden. Dit geldt alleen voor de laatste waarschuwing of ban. Er worden dus niet meerdere bestraffingen kwijtgescholden bij een langere periode zonder incident. Een permanente ban wordt niet kwijtgescholden.
 • Ontvangt een gebruiker binnen een half jaar drie weekbannen, dan wordt de gebruiker ter beoordeling bij de beheerder gemeld en kan er een week-, maand- of permaban worden gegeven.
 • Wanneer een gebruiker een ban heeft, is het hem/haar niet toegestaan met een ander account gebruik te maken van het FMN Platform. Het nieuw aangemaakte profiel ontvangt een permanente ban.
 • Wanneer de nickname van een gebruiker door de beheerder als ongepast wordt beoordeeld, zal de gebruiker direct een officiële waarschuwing ontvangen. Ook krijgt de gebruiker de kans zijn/haar nickname aan te passen.

x. Iemand anders misdraagt zich. Wat kan je doen?
Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In een dergelijk geval is het verstandig om goed na te denken over of en hoe je reageert. 
Vind jij dat een andere gebruiker zich niet volgens de regels gedraagt en/of ervaar je last van de gebruiker en/of zijn uitingen? Meld dit dan aan de beheerder zodat zij indien nodig actie kan ondernemen. Stuur een mail naar fmn@fmn.nl om je melding door te geven.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op:

Facility Management Nederland (FMN)
Trasmolenlaan 12
3447 GZ Woerden
T: +31 (0)88 40 10 665
E: info@fmn.nl

Lees ook de statuten en het huishoudelijk reglement van FMN die van toepassing zijn.