Columns

Columns

Facility Management en let jij op de kleintjes…?

Over producten en labels, en voor wie het allemaal echt beter is…

Facility Management en de theorie van ‘Wie Niet’ en ‘Dat Dus’.

Over mens en product, en de relatie met de kennis over jezelf en het begrip kwaliteit.

De gebruiker centraal

Het open werkplekconcept was begin deze eeuw het ‘win-win antwoord’ van kantoorbeheerders. De roep om ontmoetingen en het verdwijnen van het...

Kokos, kokosmelk en Apenarbeid…?

Over een product en arbeid, en de relatie met de kennis over en de kwaliteit van de producten.

Duurzaam op vakantie geweest...?

Over een product en een vak, en de relatie met de kennis over en de kwaliteit van de producten.

Blijft thuiswerken in trek als je energieprijzen stijgen?

De prijzen voor energie, gas en boodschappen rijzen de pan uit en dit heeft effect op het thuiswerken. Als het leven duurder wordt, blijft de...

Pandan en de wondere wereld van rijst…, of geen pandanrijst?

Over een product en een vak, en de relatie met de kennis over en de kwaliteit van de producten.

Hoe maak je inclusieve gebouwen?

In het proces van gebouwen ontwikkelen speelt inclusiviteit van elke medewerker nog geen rol van betekenis. Dit moet veranderen in de (hele)...

Brie en Facility Management, een Ambacht…?

Over een product en een vak, en de relatie met de kennis over en de kwaliteit van de producten.

Management en Leiderschap...!

Als je al ‘doet’, doe dan goed; integraal, en met veel menselijke maat.