Columns

Columns

"Een mooie volgende stap tegen de plastic soep"

Om de grote hoeveelheid plastic afval in oceanen en zeeën aan te pakken heeft de EC een richtlijn opgesteld.

"En toen"

Het is lastig te duiden waar nu de echte oplossing ligt voor de periode die voor ons ligt.

"Een blikje normaal"

Deze vakantieperiode, wellicht zonder vakantie, is bij uitstek een kans om na te denken over ‘het nieuwe normaal’.

"Impact corona op Earth Overshoot Day 2020?"

Met onze huidige levensstijl hebben we 1.6 aardes nodig. We kunnen zo niet doorgaan zonder destructieve gevolgen.

"Recycling zakelijke batterijen kan beter"

In Nederland wordt ongeveer de helft van de batterijen ingeleverd en gerecycled. De rest verdwijnt in het huisvuil.

Gastcolumn: "Corona kills Calimero"

Het nieuwe motto voor de FM-wereld volgens Harold Coenders? 'Zij zijn groot en wij maken het mogelijk, o yeah!'

"Gedrag"

In deze periode waarin we te maken hebben met de COVID-19-crisis is gedrag een veel besproken zaak.

Gastcolumn: "Schijnveiligheid en anderhalve-meter-kantoren"

Dat het een bijzondere tijd is, staat buiten kijf. Maar leven we in een tijd van crisis of in een nieuwe werkelijkheid?

"Het is gelukt, we hebben een Klimaatakkoord"

Het doel is om de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met bijna 100 procent te reduceren ten opzichte van 1990.

"Klimaatwet definitief aangenomen, en nu?"

In de Klimaatwet zijn doelstellingen opgenomen die moeten leiden tot het behalen van de klimaatdoelen van Parijs.