Columns

Columns

Kokos, kokosmelk en Apenarbeid…?

Over een product en arbeid, en de relatie met de kennis over en de kwaliteit van de producten.

Duurzaam op vakantie geweest...?

Over een product en een vak, en de relatie met de kennis over en de kwaliteit van de producten.

Blijft thuiswerken in trek als je energieprijzen stijgen?

De prijzen voor energie, gas en boodschappen rijzen de pan uit en dit heeft effect op het thuiswerken. Als het leven duurder wordt, blijft de...

Pandan en de wondere wereld van rijst…, of geen pandanrijst?

Over een product en een vak, en de relatie met de kennis over en de kwaliteit van de producten.

Hoe maak je inclusieve gebouwen?

In het proces van gebouwen ontwikkelen speelt inclusiviteit van elke medewerker nog geen rol van betekenis. Dit moet veranderen in de (hele)...

Brie en Facility Management, een Ambacht…?

Over een product en een vak, en de relatie met de kennis over en de kwaliteit van de producten.

Management en Leiderschap...!

Als je al ‘doet’, doe dan goed; integraal, en met veel menselijke maat.

Wat is de toegevoegde waarde van FM in een werkomgeving met thuiswerken, arbeidskrapte en de komst van een multipolaire wereld?

De geopolitieke onstabiele wereld met schaarste aan arbeidskrachten en een ingrijpende duurzame transitie zorgen voor een verandering van de rol...

Babykoekjes... voor Zoete Koek...?

Koek en ander lekkers, voor iedereen. Nu ook voor starters van 6 maanden...!

La vie e belle, bourgondisch...?

Lekker, goed, veel, ambachtelijk. Die brave burgers toch die vooral bourgondisch willen doen.....