Columns

Columns

Steeds meer “eigen verantwoordelijkheid” in kantoren ondanks Corona maatregelen

De maatregelen rondom Corona leiden tot verschillen in regelgeving voor het werken op kantoren. Waar in veel organisaties het thuiswerken nog...

Meten is Weten...?

In 2021 kwamen Het Nieuwe Normaal, Hybride Werken, Datagedreven FM, Markt en Bedrijven voorbij. Daarbij kwam ook het aloude begrip 'Meten is...

Onze Paris proof inventarisatie compleet

December 2020 maakte Royal HaskoningDHV haar ambitie bekend om uiterlijk in 2035 wereldwijd de kantoren Paris Proof te maken en daarmee het...

De toekomst van Facility Management.....?

Over luisteren, herkennen en schakelen over grenzen heen.

De waarde van digitale huisvesting

Steeds meer assets worden gedigitaliseerd. Steeds meer asset data wordt online gelinked. Steeds meer API's, Apps en softwareproviders maken er...

Het Normaal...

In 2020 en 2021 is veel geschreven en gesproken over Anders Werken, het Nieuwe Werken, Plaats Onafhankelijk Werken, Het Nieuwe Normaal en Hybride...

"Groen is Groen...?"

Miljarden op Prinsjesdag 2021 voor klimaatmaatregelen

De overheid gaat miljarden besteden om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. En wat doe jij?

Facility manager, koop duurzaam en lokaal!

Door als facility manager lokaal en duurzaam in te kopen draagt bij aan het reduceren van transport over zee. Zeevaart is de meest vervuilende...