Column

Het Normaal...

In 2020 en 2021 is veel geschreven en gesproken over Anders Werken, het Nieuwe Werken, Plaats Onafhankelijk Werken, Het Nieuwe Normaal en Hybride Werken. Wat mij betreft gaan we weer gewoon ‘Werken’.
Profielfoto van Hans G.J. Topée
Hans G.J. Topée
12 november 2021 | 3 minuten lezen

Normaal is: "datgene wat door de meeste mensen geaccepteerd wordt of dat wat de meeste mensen doen. Het wijkt niet af van de gangbare praktijk, ofwel iets verloopt volgende de regel. Wat precies als normaal wordt gedefinieerd hangt dus af van de omstandigheden en is vaak cultuurgebonden. Wat bij de een als normaal wordt beschouwd kan bij de ander tegengesteld, abnormaal zijn. Iets wat normaal is voldoet aan de norm die door een groep mensen, bedrijven of organisaties is gesteld. Een normaal persoon wijkt niet af van de meerderheid: "Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg." De term geeft ook bepaalde gewoonten weer: "Dat is normaal, dat doen we al jaren zo." Belangrijke synoniemen van normaal zijn: gangbaar, gewoon en doorsnee. Tevens wordt het begrip veel gebruikt in de wiskunde waar het bepaalde standaarden aangeeft zoals “de normale verdeling" (door Ensie).

Feiten

Het hangt dus vooral af van cultuurgebonden zaken en omstandigheden binnen context en moment. En daar zit de kern van het verhaal. Wat zijn dan die cultuur, context en tijdgebonden elementen? Nu, aan de start van ‘de roerige jaren 20’, moeten we vooruitkijken, maar rekening houden met het verleden.

"Wat brachten de jaren 1920 ons?’’ is best een aardige. Soms kan terugkijken geen kwaad. Ook nu zijn we vooral aan het nadenken (terecht!) over de komende korte termijn. Wat is werken in ‘het normaal’ ? Thuis, fabriek, brandweerauto, land, winkel, kantoor? Voor het brede FM-vak is het kantoor dichtbij en denken we na hoe je wanneer en vooral waarom naar je werk gaat of prima kan thuiswerken. Al met al gaat alles veel van betrokkenen vragen. 

Kijken

Terugkijken is niet alleen wetenschap. Niet in de valkuil trappen dat we te veel nadenken vanuit wet, regel en angst. Wel verbonden, met mate en vooral doordacht. Wat vindt de mens eigenlijk zelf van werken, waar dan ook. En welke behoefte heeft men dan. Laten we de meest opvallende zaken in het oog houden. Werken is nooit voor thuis bedoeld geweest.

Die scheidslijn was er waarschijnlijk ‘niet zo maar’. In de vorige eeuwen werkte zelfs de boer of smid niet thuis, ook al lijkt dat zo. De stal was de werkplaats en de scheiding met het huis was best stevig. Zo ook voor de smidse, de kerk, de bakkerij en de schoenmakerswerkplaats. Alleen door de drive van het economisch denken zijn we die twee werelden nog sterker gaan vermengen en kregen we effecten als ‘menshouderij’ en burn-outs op je 22st. Ooit bedacht ik de volgende tekst voor één van de pagina’s van een nieuwjaarskaartboekje:

"ER IS NU GEEN CRISIS MEER. WE HEBBEN HET WELLICHT VEEL JAREN GOED EN VEEL TE GOED GEHAD. VEEL MENSEN HEBBEN HUN KNIP TE OPEN GEZET. GA ER VAN UIT DAT ER GEEN CRISIS IS, MAAR GEWOON EEN NIEUWE TIJD, WAARIN WE MET NIEUWE MATEN MOETEN METEN. EEN TIJD WAARBINNEN WE MOETEN UITGAAN VAN DE MENSELIJKE MAAT. DINGEN DOEN DIE ER TOE DOEN. DE ZAKEN DICHTBIJ ZOEKEN EN DE OPLOSSING BIJ JEZELF. ALLEEN MAAR DE WARE ECHTHEID, MET PERSPECTIEF OP DE LANGE TERMIJN, MET DINGEN DIE WE GOED DOEN EN MAKEN, MEER RIJNLANDS DENKEN, EEN ENKEL STIJLELEMENT VAN STEVE JOBS EN EEN STEVIGE DOSIS PASSIE. ANDERS DENKEN DUS! EN LAAT JE VERRASSEN..."  (2010).

2022

Nu in 2021, met zicht op 2022 hebben we nog steeds te maken met een gezondheidscrisis met meer effecten en nieuwe maten dan een economische crisis. Was het maar zo makkelijk. De menselijke maat is het rekenmodel. En de mens is meer bewust bezig met (eigen)waarde en echte impact. Laten we de eindgebruiker, waar we het allemaal voor doen, vooral zelf na laten denken over haar of zijn ‘werken’. Dat kunnen ze prima, als je het ze maar goed vraagt.

De tijd dat we wel even op onze zolderkamertjes konden bedenken wat goed voor die ander was, is nu echt voorbij.

EN: ‘echte leiders stellen zich kwetsbaar op en durven ook te zeggen: ‘ik heb het antwoord daarop nu even ook niet…”

Hoor nog eens de meningen van 9 deskundigen op: https://fmn.nl/podcasts/481-28-de-wereld-van-peter-van-kleij  en de andere 8 in de FMN Podcast Zomerserie "In de Wereld Van...."

Profielfoto van Harm van den Boogaard
2 jaar geleden
Profielfoto van Harm van den Boogaard
2 jaar geleden

" De tijd dat we wel even op onze zolderkamertjes konden bedenken wat goed voor die ander was, is nu echt voorbij." 

Hij is niet letterlijk bedoeld, maar door COVID helaas wel letterlijk de plek waar ik nu werk en dingen moet bedenken. gelukkig met technologie om zo goed en kwaad als het kan dat niet alleen te doen. 

Profielfoto van Hans G.J. Topée
Hans G.J. Topée
2 jaar geleden
Profielfoto van Hans G.J. Topée
Hans G.J. Topée
2 jaar geleden

Ha Harm, Zullen we een keer een plein of plantsoen-overleg plannnem?

Profielfoto van Hans G.J. Topée
Hans G.J. Topée
2 jaar geleden
Profielfoto van Hans G.J. Topée
Hans G.J. Topée
2 jaar geleden

Ha Harm, Zullen we een keer een plein of plantsoen-overleg plannnen?

Profielfoto van Hans G.J. Topée
Hans G.J. Topée
2 jaar geleden
Profielfoto van Hans G.J. Topée
Hans G.J. Topée
2 jaar geleden

Harm, het wordt dus weer tijd om naar kantoor te gaan. En, met een beetje nadenken kan dit prima, af en toe, en cruciaal voor echte verbinding en creatie..!

Profielfoto van Gerard de Bruijn
2 jaar geleden
Profielfoto van Gerard de Bruijn
2 jaar geleden

Hans,

Grotendeels met je eens. Ik denk dat we wel met een nieuwe blik moeten kijken naar werken en samenwerken. We hebben veel geleerd en ervaren en dat moeten we willen toepassen! Enne: ik haak graag in bij een plein-/plantsoenoverleg. WEl graag in Den Haag:-)