Bestuur

Michel Tobé

Voorzitter

Michel is te bereiken via
voorzitter@fmn.nl

Renske van der Heide

Penningmeester

Renske is te bereiken via 
bestuurslid_professionelegroei@fmn.nl

Harold Coenders

Bestuurslid Data & Kengetallen

Harold is te bereiken via 
bestuurslid_kengetallen@fmn.nl