NFC Index

Met de NFC Index (Netherlands Facility Costs Index) vergelijk je de facilitaire kosten van jouw organisatie met de BV Nederland. Je krijgt inzicht in de facilitaire uitgaven van jouw organisatie en ziet hoe je kosten kunt besparen. Sluit je vandaag nog aan bij FMN en start met benchmarken! 

Wat is NFC Index?

De NFC Index publiceert onafhankelijke facilitaire kengetallen en is dé referentie voor kostenontwikkeling van facilitaire voorzieningen van kantoorhoudende organisaties en het onderwijs. Dit doet zij voor de sectoren kantoren (per m2 vvo), de werkomgeving (trots, productiviteit, werkplekbeleving en bezettingsgraad) en onderwijs (per student en m2 bvo). In de publicaties lees je onder andere over de facilitaire kosten per werkplek, het aantal werkplekken per fte en de gemiddelde bezetting. Sinds 2018 is de NFC Index onderdeel van FMN. Naast dit hoofddoel streeft FMN naar het gebruik van standaarden en bevordering van kennisuitwisseling rond facility management. Bovendien heeft FMN/NFC Index adviseursleden die gebruikersleden aanvullend kunnen helpen bij de interpretatie van de gegevens en kunnen adviseren over mogelijke verbeteringen.

De indices komen tot stand op basis van input van de leden. Dit zijn bedrijven en instellingen die over het algemeen georganiseerd zijn in kringen op basis van sectoren. De leden leveren jaarlijks hun gegevens over de facilitaire kosten aan. Op basis van die data worden de kosten per m2 berekend en wordt in overleg met de betreffende gecertificeerde adviseurs, de index vastgesteld. Leden delen hun informatie om hun eigen gegevens te kunnen vergelijken met de Index en met die van soortgelijke organisaties. Zo krijg je als (bedrijfs)lid inzicht in de prestaties van jouw organisastie ten opzichte van de markt.
 

Doel

NFC-Index is het onderzoeksinstituut van FMN. Een onafhankelijke autoriteit op het gebied van het duiden van facilitaire prestaties in de breedste zin van het woord: kwaliteit, duurzaamheid, kosten, salariskosten, bedrijfs- en dienstverleningsmodellen. De NFC-Index verzamelt data via de NFC en FMN leden en door gerichte samenwerking met andere onderzoeksorganisaties.

Standaarden NEN

De NFC Index gebruikt de standaarden NEN-EN 15221- 4 en NEN 2748. Lees op deze pagina meer over de methoden en verantwoording.

Aan de slag met NFC Index

De bedrijfsdeelnames van FMN geven je toegang tot de basismodule NFC Index 1. Je kunt als bedrijfslid dus meteen beginnen met benchmarken. Wil je actiever aan de slag met de facilitaire kengetallen? Sluit dan bovenop de bedrijfsdeelname een aanvullende module af. Meer informatie over hoe je kunt meedoen vind je op deze pagina. Op de website van de NFC Index vind je een gratis demo van de NFC Index Kantoren.

Publicaties

Jaarlijks publiceert NFC Index haar jaarberichten voor de Kantoren (en periodiek voor het Onderwijs). Deze indices worden berekend met behulp van de NEN-EN 15221 (Kantoren) en de NEN 2748 (Onderwijs) door jaarlijks ingebrachte data van leden en duiden zo de trend over de jaren. In de sectoren Kantoren en Onderwijs is de relatie tussen kosten en serviceniveaus zichtbaar gemaakt.

Voor leden betekent dit een verdieping van de Indices in facilitaire kengetallen volgens de NEN-EN 15221. Dit vertaalde zich in de volgende speerpunten: groei door differentiëren lidmaatschap (basis lid en premium lid) en groei door uitbouwennetwerkrelaties met adviseurs en als laatste groei door intensiveren van netwerkrelaties met maincontractors.

Kantoren

De NFC Index stelt de (mediane) facilitaire kosten per werkplek vast op basis van input van de leden. Deze gegevens worden sinds 2003 vastgesteld zodat de trend in de kosten per werkplek inzichtelijk is. De index wordt in mei vastgesteld over het jaar daarvoor en wordt uitgedrukt in euro’s m2 verhuurbaar vloeroppervlak (vvo) per jaar exclusief btw.

  Werkomgeving

NFC Index stelt de relatie tussen de verschillende componenten die de werkomgeving beïnvloeden vast op basis va ninput van de meewerkende partners. Deze gegevens worden sinds 2016 beschikbaar gesteld, zodat de trend inzichtelijk is. De index wordt in oktober vastgesteld over het jaar daarvoor.

  Onderwijs

NFC Index vergelijkt periodiek de facilitaire kosten per vierkante meter voor onderwijsinstellingen. De facilitaire kosten zijn opgebouwd uit de functies Huisvesting, Diensten en middelen en Facility Management conform de NEN 2748-norm. In de index zijn HBO en WO instellingen opgenomen. De index Onderwijs wordt uitgedrukt in kosten per m2 bvo, per jaar, incl. btw.

Video's

De afgelopen jaren heeft FMN bij het uitbrengen van een nieuwe Index ook een video gemaakt waarin de resultaten kort en bondig worden samengevat.

NFC Index Kantoren 2023 (over 2022)

NFC Index Kantoren 2022 (Marktoutlook 2023)

NFC Index Kantoren 2021 (over 2020)

NFC Index Werkomgeving 2020 (over 2019)

NFC Index Kantoren 2020 (over 2019)


 

Log in als NFC gebruiker