Document

Jaarbericht NFC Index Onderwijs 2018

31 oktober 2019 | 1 minuut lezen

De NFC Index laat zien dat de kosten per m² redelijk stabiel zijn de afgelopen jaren. De gemiddelde stijging in het aantal studenten binnen het wo wordt gecompenseerd door een afname van het (gemiddelde) vloeroppervlak per student. Daarnaast zien we een daling van het gemiddeld aantal studenten in het hbo.

1 document toegevoegd