Aandacht is de nieuwe beleving in 2024

We komen niet meer naar kantoor voor alleen de beleving. 2024 is het jaar van de aandacht, eigenlijk van de strijd om onverdeelde aandacht van...

Het onrecht van thuiswerken

Het verwerpen van het wetsvoorstel dat recht geeft op thuiswerken is een gemiste kans

Ledenbetrokkenheid

FMN bestaat door en voor betrokken leden! Allemaal zijn we betrokken bij ons vakgebied. Dit kan in verschillende rollen en vanuit verschillende...

Samenwerken aan Duurzame inzetbaarheid

Van ‘we zijn er niet van’, naar we zijn er wel degelijk van!’

Facility management in de zorg

Recent lag ik een aantal dagen in het ziekenhuis voor een operatie. Zo liggend in bed na de ingreep, zie je de ziekenhuisprocessen goed aan je...

De gebruiker centraal

Het open werkplekconcept was begin deze eeuw het ‘win-win antwoord’ van kantoorbeheerders. De roep om ontmoetingen en het verdwijnen van het...

Wat is de toegevoegde waarde van FM in een werkomgeving met thuiswerken, arbeidskrapte en de komst van een multipolaire wereld?

De geopolitieke onstabiele wereld met schaarste aan arbeidskrachten en een ingrijpende duurzame transitie zorgen voor een verandering van de rol...

Toekomstdenken van Rijksbouwmeester

Rijksbouwmeester Francesco Veenstra wil na Floris Alkemade (boek 'de toekomst van Nederland) het 'toekomtdenken' omarmen en doorgeven.

Internationale ontwikkelingen in facility management

FMN stimuleert internationale kennis en ontwikkelingen, zoals het hybride werken, de opkomst van smart building, technologie en de...

Faciliteer de startup #1: Clairify

Als Expertteam Technologie van FMN gaan wij op zoek naar de meest innovatieve tech startups. Startups waar de facilitaire wereld over gehoord moet...