Column

Samenwerken aan Duurzame inzetbaarheid

Van ‘we zijn er niet van’, naar we zijn er wel degelijk van!’
Profielfoto van FMN Redactie
30 januari 2023 | 2 minuten lezen

Samenwerken aan Duurzame inzetbaarheid

Van ‘we zijn er niet van’, naar we zijn er wel degelijk van!’

Tijdens een workshop met een aantal directieleden en opdrachtgevers in het facilitaire domein stelde ik een simpele vraag: “Is het aantrekkelijk om bij een van de leveranciers op uw locatie te werken?” Toen werd het stil. “Nou dat wist men eigenlijk niet. Natuurlijk wel bij mij, maar ook bij mijn leverancier?” Het feit dat, de mensen die er verantwoordelijk voor zijn, hier geen eenduidig antwoord op hebben, zegt mij eigenlijk al genoeg.

Weet u wel zeker dat medewerkers van uw leveranciers heel graag bij u op locatie willen werken? Zou het niet prachtig zijn dat juist gemotiveerde, talentvolle vakmensen bij u willen werken? Omdat men daar leert, zich kan ontwikkelen of dat men juist zichzelf kan zijn en passend werk heeft?

Ruud Sondag, CEO van Schiphol zei het treffend. “We zullen moeten leren dat we ‘ervan’ zijn en dat we als facilitair managers een verantwoordelijkheid hebben om schitterende werkomgevingen te creëren waar men graag werkt.”

Maar leveranciers kunnen dit niet alleen. We zullen samen het brede facilitaire vak aantrekkelijk moeten maken. Juist in facility management is de samenwerking op duurzame inzetbaarheid, aantrekkelijke werkomgeving én aantrekkelijk werk, cruciaal. We besteden taken en processen functioneel uit, terwijl medewerkers zich emotioneel verbonden voelen met de locatie. En zij verwachten dat ze daar worden gewaardeerd. Ik word nog te vaak geconfronteerd met facilitaire medewerkers die zich elke dag inzetten voor mensen op locatie en geen gebruik mogen maken van de gym, geen kerspakket krijgen en niet als gewaardeerde collega worden gezien.

Ken jij een ander domein waar duurzame inzetbaarheid niet alleen een onderwerp tussen werkgever en werknemer is, maar van een hele keten? De wijze waarop medewerkers worden gemotiveerd, dat zij voelen en zien welke ontwikkeling van hen wordt verwacht, is in facility management in grote mate afhankelijk van de samenwerkende leveranciers en de opdrachtgever. De werkgevers en opdrachtgevers in het FM-domein moeten een cultuur weten te creëren waar alle facilitair medewerkers als belangrijk worden gezien en niet als mensen die hun kans niet hebben gegrepen. We zullen samen met alle belanghebbenden op de locatie een manier moeten vinden om anders naar de facilitair medewerker te leren kijken en hen te waarderen. Vraag maar aan Ruud Sondag wat er gebeurt als je dat niet doet!

Juist nu we als facilitaire sector worden geconfronteerd met grote uitdagingen, is samenwerking op de locatie een must. Medewerkers uitnodigen om zich te ontwikkelen buiten de muren van het bedrijf. Een schoonmaker die bijvoorbeeld ook helpt bij het beheer en het onderhoud van technische installaties of de receptiemedewerker die meehelpt bij het organiseren van events. We zullen alle mogelijkheden moeten benutten om mensen de kans te geven om op locatie het leukste werk van de wereld te vinden. Dat kunnen we niet alleen. Dus we zullen moeten leren hoe we als opdrachtgever en samenwerkende leveranciers elke keer weer de mooiste en beste werkomgeving weten te creëren. Niet alleen voor bezoekers en gebruikers, maar juist ook voor iedereen werkzaam in het facilitaire domein. Besef dat we het samen doen en samen de werkomgeving maken. Van: ‘we zijn er niet van’, naar:’ we zijn er wel degelijk van!’

Deze column is geschreven door André Salomonson van Next Level FM.