Document

Jaarbericht NFC Index Werkomgeving 2020 (over 2019)

Profielfoto van Harold Coenders
Harold Coenders
26 november 2020 | 1 minuut lezen

BELEVING, PRODUCTIVITEIT EN PIEKBEZETTING VAN DE NEDERLANDSE WERKPLEK DALEN AL PRE-COVID

Uit de in november 2020 gepresenteerde NFC Index ® Werkomgeving 2019 blijkt dat de gemiddelde piekbezetting een daling laat zien. Door continuinzicht in bezetting en benutting, kan beter ingespeeld worden op vraag en aanbod naar werkplekken, waardoor efficiënter omgegaan kan wordenmet de beschikbare capaciteit.

Beleving, productiviteit en trots laten voor dit jaar ook een daling zien en schommelen over de jaren rond het langjarig gemiddelde. Dit wordtveroorzaakt door een variatie in de sectoren die data leveren.

DE WERKOMGEVING
De werkomgeving is meer dan alleen vierkante meters en een werkplek; het is de optelsom van ruimte, soorten werkplekken, bezettingsgraad enruimtebeleving. Daarnaast is het een plek waar je productief moet zijn én je goed moet voelen. De werkomgeving is daarom niet alleen ratio maarzeker ook emotie.

De NFC Index ® Werkomgeving 2019 geeft inzicht in de grootte van de werkplek in relatie tot de gemeten factoren trots, productiviteit,werkplekbeleving en bezettingsgraad (gemiddeld en piek). In de NFC Index Werkomgeving worden de belangrijkste kwantitatieve inzichten van dewerkomgeving gebundeld om integraal inzicht te verschaffen over de ontwikkeling van de werkomgeving in Nederland. Deze ontwikkeling iszichtbaar gemaakt over de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019.

SAMENWERKING
De NFC Index® Werkomgeving wordt samengesteld in samenwerking met Colliers International, Leesman en Measuremen.

1 document toegevoegd