Document

Jaarbericht NFC Index Kantoren 2021

Profielfoto van FMN Redactie
10 februari 2023 | 1 minuut lezen

Hoogste kostenstijging kantoorexploitatie in 15 jaar verwacht
“Exploitatiekosten kantoren stijgen in 2023 met meer 25%”

In het tweede Coronajaar, bleven de kosten van facilitaire dienstverlening vrijwel gelijk op € 489,-; berekend per verhuurbare vierkante meter (verhuurbaar vloer oppervlak: vvo, excl. 21% BTW). De NFC Index voorziet nu voor 2023 een explosieve kostenstijging van minimaal 17% tot aan wel 26%. Dit is de hoogste stijging in het 15 jarige bestaan van deze index. Huurkosten stijgen mee met de inflatie (10-15%) en de energiekosten verviervoudigen. Hierdoor benadert de post “energie” de huurkosten als de grootste kostenpost van deze index.

Dit blijkt uit de marktoutlook van de Netherlands Facility Costs Index (NFC Index) van de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN). Jaarlijks publiceren wij een objectieve en actuele benchmark van de facilitaire kosten.

Uit de NFC Index Kantoren blijkt dat de facilitaire kosten nog stabiel zijn en slechts een lichte stijging laten zien van 0,3% ten opzichte van het vorige jaar. Op basis van de prijsontwikkeling en de eerste benchmarkcijfers van dit jaar wordt een recordstijging van de index voorzien voor 2023.

Servicekosten overstijgen de huurkosten
Ook de kosten voor de mens en de organisatie stijgen. De kosten voor de receptie, schoonmaak en beveiliging stijgen mee in de lijn van de inflatie met 10 tot 15%. Dit betekent voor veel organisaties dat de servicekosten de huurkosten zullen gaan overstijgen.

NFC Index in cijfers
NFC Index® Kantoren 2021 = € 489,- per m² vvo, exclusief 21% BTW. 
De facilitaire kosten bleven vrijwel gelijk aan het voorafgaande jaar (een niet noemenswaardige stijging van 0,3%). Het vloeroppervlak per werkplek eveneens ongewijzigd gebleven op 20 m² VVO.

 

Over NFC Index
Netherlands Facility Costs Index (NFC Index) is onderdeel van facilitaire vakvereniging Facility Management Nederland (FMN) en wordt samengesteld in samenwerking met Colliers, CFP, Eurest Services, Metri en TwynstraGudde. Deze index voorziet de Nederlandse markt jaarlijks van een objectieve en actuele benchmark van de facilitaire kosten. NFC Index verzamelt hiertoe jaarlijks de facilitaire kosten per m² verhuurbaar vloeroppervlak in kantooromgevingen en per m² bruto vloeroppervlak in het onderwijs.

1 document toegevoegd