Adviseurs, maincontractors en kringen

 Adviseurs

FMN/NFC Index kent diverse adviseurleden. Dit zijn bureaus die ruime ervaring hebben op het gebied van facility management en het leveren van advies. Met enkele van deze adviseurs werkt de NFC Index nauw samen bij het verzamelen en valideren van data, het samenstellen van publicaties (Jaarberichten) en/of het begeleiden van kringen. Dit zijn de gecertificeerde adviseurs.

Adviseurs ontvangen een certificering wanneer zij door het bestuur van FMN erkend zijn. Dit gebeurt op advies van de manager Data en Kengetallen. Zij moeten aantoonbare ervaring hebben in een aantal benchmarkprojecten in de afgelopen twee jaar alvorens gecertificeerd te kunnen worden. Bedoelde benchmarkprojecten moeten gebaseerd zijn op de normen NEN 2748 of NEN-EN 15221.

Gecertificeerde adviseursleden


 

Niet gecertificeerde adviseursleden

 Maincontractors

NFC Index kent diverse maincontractorleden. Zij leveren integraal facility management. Met enkele van deze maincontractorleden werkt de NFC Index nauw samen bij het verzamelen en valideren van data. Dit zijn de gecertificeerde maincontractorleden. Gecertificeerde maincontractorleden zijn bureaus met ruime ervaring op het gebied van facility management en het leveren van integraal facility management. Zij zijn door NFC Index gecertificeerd op het gebied van kosten. Dit betekent dat zij aantoonbare ervaring hebben in het collectieproces met gebruikmaking van de juiste methoden en technieken. De data van deze maincontractorleden wordt gebruikt voor het samenstellen van de Indices.

Maincontractorleden ontvangen een certificering wanneer zij door het bestuur van FMN erkend zijn. Dit gebeurt op advies van de manager Data en Kengetallen. Zij moeten aantoonbare ervaring hebben in het collectioneren van data in de afgelopen twee jaar alvorens gecertificeerd te kunnen worden. Deze collectie moet gebaseerd zijn op de normen NEN 2748 of NEN-EN 15221. 

Gecertificeerde Maincontractors

Niet gecertificeerde maincontractors

 KRINGEN

Als lid van FMN/NFC Index kun je je verbinden aan een kring. De NFC Index kringen kennen een indeling naar sectoren (kantoorhoudende bedrijven of onderwijsinstellingen) en binnen deze sectoren naar overeenkomstige organisaties (bijvoorbeeld gemeenten of universiteiten) of naar organisaties uit verschillende bedrijfstakken. Binnen de kringen ligt de nadruk op actieve informatie- en kennisdeling en vergelijking van gegevens met sectorgenoten.

NFC INDEX KRING: DEMANDMANAGERS
Geen vaste kring: bedrijven en instellingen die belangstelling hebben kunnen zich aansluiten. Enkele vaste deelnemers: DSM, Enexis, KPMG Staffing & Facility Services, NS Poort, Nuon Energy, Phillips en Shell.

NFC INDEX KRING: UNIVERSITEITEN
Erasmus Universiteit Rotterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, TU Eindhoven, TU Delft, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, Universiteit Tilburg, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen Universiteit.

NFC INDEX KRING: HOGESCHOLEN
Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen, Haagse Hogeschool,  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN),Hanzehogeschool. Hogeschool INHOLLAND, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Zuyd, Hogeschool van Amsterdam en Saxion.

NFC INDEX KRING: MULTIBEDRIJVEN I
APG groep N.V., ASR Nederland, Friesland Campina, Randstadgroep Nederland en JDE.

NFC INDEX KRING: MULTIBEDRIJVEN II
Enexis, Gasunie, Gemeente Capelle a/d IJssel, PWN en WML.

NFC INDEX KRING: MULTIBEDRIJVEN III
Deloitte, EY, KPMG Staffing & Facility Services B.V., NS, RHK/DHV en PwC.

Meld jouw organisatie aan!