Columns

Columns

Recycling zakelijke batterijen kan beter

In Nederland wordt ongeveer de helft van de batterijen ingeleverd en gerecycled. De rest verdwijnt in het huisvuil.