Column

Het einde van de BV Nederland en Facility Management...?

Nederland staat aan de vooravond van grote veranderingen binnen een verdeelde samenleving. De toekomst vraag om een eerlijk, verbonden en integraal verhaal. De toekomst van Facility Management?
25 juli 2022 | 2 minuten lezen

"Vooravond"

"Nederland staat aan de vooravond van grote veranderingen rond duurzaamheid en energievoorziening, de aanpak van de woningnood en het tegengaan van polarisatie en kansenongelijkheid. Er is veel behoefte aan duiding van wat dit vandaag en morgen voor ons betekent in een steeds meer verdeelde samenleving (en wereld), waarin het vertrouwen in politici en hun handelen daalt.
De nadruk op het steeds efficiënter managen van de BV Nederland biedt geen antwoord op die grote vragen. Bovendien staat de betrouwbaarheid en rechtvaardigheid van de overheid ter discussie door bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslagaffaire en de ingewikkelde regels in de zorg en sociale zekerheid. Het is onduidelijk wat mensen van hun overheid mogen verwachten en andersom. Het ‘sociaal contract’ tussen burgers en hun overheid is afgebrokkeld, terwijl we op elkaar moeten kunnen rekenen. Er is meer toekomstperspectief nodig, een verhaal over en voor Nederland. Over hoe mensen zich verbonden voelen, zinvol mee kunnen doen en erbij blijven horen. Een verhaal dat ons inspireert"

Statement

Een helder verhaal in een handzaam boekje waar je even doorheel leest. Naast de opsomming over afbrokkeling, de andere kant van de welvaart, een stuur zonder koers en een samenleving die door draait, die je kunt lezen als een kritische spiegel, zit het ook vol met kansen. Dus zeker nog geen einde van de BV Nederland en Facility Management.

Verbinding

Sociale verbinding, gemeenschapszin, een blikwisseling en vergezichten zouden tot inzicht moeten leiden. Na de coronacrisis vallen we blijkbaar terug in het oude normaal. Machtsdeling is een mooi goed in Nederland, waarbij het woord vertrouwen veel genoemd wordt.

Kansen

Het verhaal van Kim Putters gaat zeker over kansen. Eerder schreven de twee Rijksbouwmeesters over een plan voor Nederland. Kim Putters duidt op een 'samenleving met een verhaal'. Daarbij gaat het om de maatschappelijke opgaven die verwoord moeten worden in realistische verwachtingen waaraan iedereen mee kan doen.

Integraal

Het komt neer op meer integraal denken met vergezichten, waarbij ondernemerschap en gebruik van kennis en feiten, de noodzakelijke impact zal opleveren. Het gaat dan wel zoals Kim Putters ook zegt om een 'inspirerend verhaal'.

De genoemde blikwisseling en vergezichten, naast  de integrale aanpak geldt voor iedere organisatie en elk vakgebied. Op naar de inspiratie...!

Kim Putters | Prometheus

Kim Putters was tot medio 2022 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Daarnaast heeft hij in vele gremia zitting, zoals de SER, het Oranje Fonds en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Eerder schreef hij onder meer Veenbrand. Smeulende kwesties in de welvarende samenleving (2019).

Kim Putters

Derde druk, 104 pagina's, 30/05/02022. Prometheus, 9789044651539