Vertegenwoordiging

FMN is in een aantal geledingen formeel vertegenwoordigd en heeft daarmee ook een formele stem namens FMN.

Geleding

Vertegenwoordiger

Namens

Michel Tobé

FMN Bestuur

Michel Tobé

FMN Bestuur

De Bouwcoalitie (opvolging De Bouwagenda) via de Bouwcampus

Michel Tobé

FMN Bestuur

Jannemarie Vergunst (a.i.)

FMN Expertteam Huisvesten en

FMN Expertteam Duurzaam&Sociaal