Corporate Facility Partners (CFP)

Corporate Facility Partners (CFP) heeft als missie om zoveel mogelijk gebouwen en organisaties winstgevend te verduurzamen op de aspecten people, planet en profit.

Duurzame winst vooraf zichtbaar

Duurzaamheid is een hot topic als het gaat om huisvesting en facility management. Denk bijvoorbeeld aan energiebesparing en optimale werkplekken, maar ook aan duurzame inkoop en MVO-beleid. CFP biedt op al deze gebieden ondersteuning. Goed om te weten: CFP maakt de winst die je met verduurzaming kunt boeken altijd vooraf zichtbaar. Dat wil dus zeggen: CFP biedt gegarandeerd resultaat.

De missie van CFP is om organisaties hun eigen duurzaamheid te laten ontdekken en verbeteren. CFP helpt graag bij het winstgevend verduurzamen van jouw organisatie en gebouw(en).

CFP beschikt over een eigen uniek expertsysteem voor verduurzaming. Dit systeem is gebaseerd op haar jarenlange ervaring in duizenden gebouwen op het gebied van kostenreductie, energiebesparing en optimale huisvesting.

Kostenreductie

Voortdurende aandacht voor kostenreductie is niet nieuw binnen huisvesting en facility management. Zeker in economisch moeilijke tijden is kritisch kijken naar de kosten belangrijk. CFP werkt met benchmarks en best practices op het gebied van huisvesting en facility management. Zodoende realiseert CFP besparingen van 15 tot 40% die zowel op de korte als de lange termijn effect hebben. Voor echt duurzaam kostenvoordeel benadert CFP de kostenreductie altijd in relatie tot kwaliteit, processen en serviceniveaus.

Energie en duurzaamheid

Steeds meer organisaties streven naar een optimale situatie als het gaat om people, planet en profit. Hoe realiseren ze dat? Voor people en profit bestaan er key performance indicators (KPI’s) waarop het management kan sturen. Voor planet zijn er wel prestatievariabelen, maar er is vaak nog geen eenduidig meetpunt voor de duurzaamheid van dienstverlenende bedrijven. CFP ondersteunt bij technische analyses, financiële analyses, financiering, inkoop en contractvorming.

Optimale huisvesting

Huisvesting heeft veel invloed op de kosten, kwaliteit en medewerkertevredenheid. Steeds veranderende eisen van de gebruikers vragen echter veel van de huisvesting. Flexibiliteit en overal kunnen werken zijn belangrijke eisen. Veel organisaties zijn hiermee bezig onder de noemer ‘het nieuwe werken’. CFP kan helpen bij het optimaliseren van de huisvesting zodat die voldoet aan de continue veranderende vraag. Hiervoor gebruikt CFP diverse instrumenten, zoals werkstijlonderzoek, bezettingsgraadmeting, onderzoek naar gedag, huisvestingsadvies en duurzame inrichting.

CFP Expertsysteem

Het expertsysteem van CFP is uniek. Het bevat best practices, kosten en duurzaamheid van ruim 2.100 gebouwen en 21 miljoen m2. Benchmarken kan naar wens per functie, gebouw of organisatie, maar bijvoorbeeld ook per branche. Jouw gegevens vergelijken met deze gegevens van kosten, CO2-uitstoot, energiedata, m2, fte, afval en vervoer, is erg waardevol.

Oplossingen voor duurzaamheid

Met CFP's activiteiten en methode heeft zij in de afgelopen jaren ruim 100.000 werkplekken in zeven landen beïnvloed op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en optimale huisvesting. Dit door met de juiste oplossingen te komen, resultaten en besparingen vooraf te garanderen en deze ook te realiseren.

Gegarandeerd resultaat

CFP is marktleider op het gebied van duurzaamheid in gebouwen. CFP werkt op basis van prestatiecontracten en staat daarmee garant voor de resultaten. Door haar kennis en ervaring kan zij besparingen en optimalisatie garanderen.

Speciaal aanbod voor FMN-leden

Samen met CFP Green Buildings biedt FMN haar leden tegen een sterk gereduceerd tarief toegang tot een softwarepakket. Met dit pakket krijg je handvatten om zelf aan de slag te gaan met verduurzaming. Bekijk hier het aanbod.