Impact op morgen

TwynstraGudde is zilveren partner van FMN

TwynstraGudde adviseert overheid en bedrijfsleven op veel van de grote en urgente thema’s van deze tijd, zoals  veiligheid, diversiteit, ruimte en mobiliteit, duurzaamheid, energie, financiën en gezondheid. We bieden onze opdrachtgevers unieke, werkbare oplossingen, die van blijvende waarde zijn. Wij brengen complexe projecten en programma’s tot een goed einde. Als organisatie hebben wij daardoor een directe impact op (toekomstige) maatschappelijke en economische ontwikkelingen. En dus een grote impact op morgen!

TwynstraGudde Huisvesting, Vastgoed en Facility Management
Huisvesting, vastgoed en facility management moet toegevoegde waarde hebben aan de bedrijfsvoering van opdrachtgevers en gebruikers. De behoeften van onze klanten veranderen continu, waar de projectdoelen en organisatieopgaven in meebewegen. Wij willen de best mogelijke huisvesting ontwikkelen voor onze opdrachtgevers. Daarom gebruiken wij bewezen methoden, werken wij samen met de klant en zijn wij organisatiesensitief. Wij dagen onze medewerkers, opdrachtgevers en gebruikers uit om te blijven leren en innoveren. Wij werken onafhankelijk, niet transactie gedreven en zonder belangenverstrengeling.

Wij werken aan de facilitaire organisatie van morgen
Organisaties stellen aan hun faciliteiten en werkomgeving steeds meer én hogere eisen. Welke strategie en organisatie inrichting past daarbij? En wat betekent dat voor de samenwerking met mijn leveranciers? Hoe kan ik mijn dienstverlening blijven vernieuwen? Om aan al die eisen en vragen te voldoen, staan wij naast je. We verbreden je strategische blik en wij helpen je zorgvuldig veranderingen door te voeren. Denken én doen dus, zodat facility management structureel aan de wensen van je klanten voldoet. En daardoor beter voor je werkt.

Voorbeelden van opdrachten zijn:

  • Samenvoeging afdelingen leidt tot excellente omgeving voor studenten en docenten. Wij hebben geholpen twee afdelingen van een universiteit samen te voegen. Wat tot betere resultaten voor hetzelfde budget heeft geleid.
  • Een bank hebben wij begeleid in de transitie naar een ideale toekomstige werkomgeving. De gevolgen van corona vroegen om aanpassingsvermogen en locaties werden samengevoegd. De krapte op de arbeidsmarkt zorgde ervoor dat er meer aandacht moest komen voor de werkomgeving van de toekomst. Wij hebben ze geholpen de verandering naar een professionele en flexibele  managementorganisatie te realiseren. Waarbij het organisatie- en sourcingmodel is herzien en vertaald naar de praktijk.
  • Nulmeting voor duurzame dienstverlening. Duurzaamheid is één van de speerpunten van een concern dienstverlener van de rijksoverheid. Wij hebben hier de footprint in beeld gebracht en laten zien aan welke knoppen kan worden gedraaid voor een econeutrale bedrijfsvoering.

Wij brengen jaarlijks de facilitaire markt in beeld

In opdracht van Facility Management Nederland (FMN) onderzoekt TwynstraGudde jaarlijks de facilitaire markt. Wij onderzoeken de relevante trends en ontwikkelingen die we aanvullen met onze inzichten vanuit de praktijk. We monitoren ook de omvang, omzet en andere belangrijke cijfers.