Programma en sprekers FMN Connect XL


Inloop: 12.00 uur | Aanvang netwerkborrel ca 17.30 uur

12.00: Inloop met lunch, informatiemarkt en meet-up voor studenten en young professionals

12.45: Opening & Welkom

12.55: Openingskeynote door Jaap Peters over 'anders organiseren'

13.15: Presentatie uitkomsten Facility&Workplace Management marktonderzoek 2023 met paneldebat

14.00: Eerste ronde subsessies incl. speciale workshop voor studentleden

14.45: Pauze

15.15: Tweede ronde subsessies

16.15: Closing keynote: Erik Scherder

17.00: Verrassende wrap-up

17.30 - 18.30: Netwerkborrel

Uitgelicht

Lees meer over de sessies en maak kennis met de sprekers! 

Jaap Peters
Organisatieactivist en 'Rijnlands Denker'

Opening Keynote Jaap Peters: "Gelukkig, maar niet altijd blij"

Sociale innovatie (‘anders organiseren’) kan worden toegepast om werkenden meer autonomie te geven. Met als resultaat niet alleen meer werkgeluk, maar ook betere prestaties. Een belangrijk gegeven in deze markt waarin enerzijds de medewerker steeds hogere eisen aan zijn werkomgeving stelt en anderzijds de organisatie aan steeds hogere eisen van de klant moet voldoen. Toch betekent sociale innovatie niet dat je vanaf nu alleen maar blije medewerkers of collega’s hebt. En hoe komt het dat de aanvankelijk hooggespannen verwachtingen vaak niet worden waargemaakt?

Over de spreker
Jaap Peters is organisatiekundige en studeerde Bedrijfskunde (drs.) in Delft aan de Interdisciplinaire Interfaculteit Bedrijfskunde (IIB). Hij is mede-oprichter van ‘DeLimes | Nieuw Organiseren’ dat is gevestigd in Zwammerdam. In de dagelijkse praktijk noemt hij zichzelf organisatieactivist.

Peters schreef naast zijn bestseller ‘Intensieve Menshouderij’ vele andere boeken over Rijnlands organiseren. In juni 2019 kwam “Het Grote Rijnlandboekje” uit, een bundeling van de 3 verschenen Rijnlandboekjes en in het voorjaar van 2021 verscheen ‘Rijnlands Organiseren’, mede in gebruik als Studieboek voor het HBO. Hij is mede-oprichter van het kwartaalblad Slow Management, schreef tal van publicaties en draagt bij aan een reeks van websites.

Volgens Peters zijn onze organisaties in verbluffend tempo aan het veranderen in Intensieve Menshouderijen. Plekken waar anonieme modellen en procedures heersen en de mens er niet meer toe doet. In het kielzog van deze ontwikkeling verandert onze samenleving mee in een richting die ver afstaat van onze traditie. In onze organisaties heeft dat tot gevolg dat het niet meer gaat om vakmanschap, maar over managen. De vakmensen raken willoos overgeleverd aan praktijken van opknippen, beheersen en voorspellen. Maar anders dan menigeen ons wil doen geloven, is er wel degelijk een alternatief voor het omgaan met de toenemende complexiteit in de wereld. Zolang er nog mensen zijn die een vak verstaan, is het nog niet te laat.


Jesse Manenschijn-Ghuijs
TwynstraGudde

Presentatie uitkomsten Facility & Workplace Management marktonderzoek

Ieder jaar wordt in opdracht van FMN het Facility & Workplace Management marktonderzoek uitgevoerd door adviesbureau TwynstraGudde. Het onderzoek geeft naast actuele cijfers over de omvang van de facilitaire markt, inzicht in actuele ontwikkelingen en trends. Beleef de primeur en hoor uit eerste hand de meest actuele uitkomsten van het FMN Management marktonderzoek 2023. En je neemt als eerste een fysiek exemplaar van het onderzoeksrapport mee naar huis! Na de presentatie reflecteren vertegenwoordigers van een aantal prominente spelers in de markt, op de uitkomsten. 

Jesse Manenschijn-Ghuijs is adviseur bij organisatieadviesbureau TwynstraGudde. Ze is gespecialiseerd in facilitaire sourcing-, organisatie en samenwerkingsvraagstukken en heeft een voorliefde voor cont(r)actmanagement. Ja, zonder “R”, want ze gelooft in de kracht van samenwerking. Ze deed o.a. onderzoek naar de flexibiliteit van facility management en deelt graag haar inzichten met de markt.

 

Karin Groenenboom – de Bruijn
Trainer bij La Red

Subsessie: Make your network work (for you): Leren netwerken voor studentleden 

Altijd al willen weten wat de getallen 600, 150, 6, 3 en 2 met jouw netwerk te maken hebben? In deze workshop kom je daarachter! In hoog tempo krijg je de must-knows aangereikt over netwerkend werken en daarmee ga je aan de slag. Leer jouw netwerk en dat van anderen activeren. Want dat gaan we dus doen, niet alleen komt jouw netwerk in beweging, maar ook het netwerk van alle bezoekers. Over sociale innovatie gesproken: jouw sociaal kapitaal is via deze workshop het toegangskaartje naar allerlei nieuwe mogelijkheden, ook een stageplaats of een leuke baan. Doe je mee?

Let op: deze workshop is alleen voor studentleden. Ben je professional(lid) en wil je ook meer uit jouw netwerk halen? Schrijf je dan in voor de workshop tijdens de tweede sessieronde: 

Sessieleider:  
Karin Groenenboom – de Bruijn, trainer bij La Red, is expert op het gebied van netwerkend werken. Zij weet met humor en praktische voorbeelden vrijwel iedereen letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen. Voel je vrij om alles over netwerken te vragen wat je altijd al wilde weten, want Karin luistert zonder oordeel en je gaat beslist met handige tips de deur uit. Oh en aan beweging bij Karin sowieso geen gebrek, want daar zorgt hondje Ollie wel voor.

Drs. Atse Koopmans
Wundershift

Subsessie: Relationeel contracteren: via een betere verhouding naar een beter resultaat? 

Herken je ook al dat gedoe rondom aanbesteden en contracteren? Waarbij het resultaat meestal een onvolledig, achterhaald, zwaarbevochten overgejuridiseerde dikke stapel papier is: het transactionele contract. Deze manier van aanbesteden - en contracteren is niet meer van deze tijd. Deze tijd van globalisering, onvoorspelbaarheid en complexe opgaven vraagt om een andere verhouding tussen organisaties. Relationeel contracteren is hierop misschien wel het antwoord! Van transactie naar relatie. Het is het fundament voor volwaardige verhoudingen binnen samenwerkingen. De toekomst die moet je niet voorspellen, maar samen mogelijk maken! 

In deze sessie gaat drs. Atse Koopmans, adviseur, coach, opleider en praktijkleider van de Praktijk voor Contracteren van adviesbureau Wundershift, in op: 

  • Wat is relationeel contracteren en waarom werkt het? 
  • Wensbeelden en wishful thinking bij contracteren en aanbesteden 

  • Weeffouten in contracten 

  • Waar te beginnen?

Sessieleider:  
Drs. Atse Koopmans richt zich binnen Wundershift (advies en procesbegeleiding bij complexe opgaves) als adviseur, coach, opleider en praktijkleider van de Praktijk voor Contracteren op complexe sourcing -en contractmanagementvraagstukken. Hij wil volwaardige verhoudingen creëren door relationeel aanbesteden en contracteren te organiseren, voor zowel opdrachtgevers -  als opdrachtnemers. Atse combineert zijn uitgebreide kennis en praktijkervaring, om samenwerkingen van organisaties vanaf de start te laten werken zoals bedoeld. Binnen Next Level FM faciliteert Atse als regisseur het werkatelier Relationeel Contrateren.

Bert van Boggelen
Voorzitter Code Schoonmaak

Subsessie: Sociale innovatie als oplossing van de arbeidsmarktkrapte? De hoogste tijd om anders te denken en samen anders te doen!  

Tot voor kort was de opdrachtgever de baas en boog de opdrachtnemer voor zijn wensen, uit angst een klant te verliezen. Nu zijn de rollen omgedraaid. De opdrachtgever moet zijn best doen om een schoonmaakbedrijf te vinden dat wil en kan leveren. Samen hebben ze eenzelfde probleem: er zijn steeds minder schoonmakers te vinden. Dit is hét moment voor opdrachtgevers en opdrachtnemers om de handen ineen te slaan en samen creatieve oplossingen te bedenken. Hoe kan sociale innovatie – en wat is dat eigenlijk – bijdragen aan de oplossing van de arbeidsmarktkrapte binnen de schoonmaak, maar ook binnen aanpalende facilitaire functies?  Wat kan jij daar als facility-professional concreet aan bijdragen? Wat werkt wel en wat werkt niet in de praktijk? Denk en praat mee tijdens deze interactieve sessie en laat je inspireren met goede voorbeelden en de nieuwste inzichten!  

Sessieleider:  
Bert van Boggelen is sinds 2022 voorzitter van de Code Schoonmaak en Glazenwassersbranche. De code is inmiddels al door bijna 1700 organisaties in de branche ondertekend. Doel ervan is doorgeschoten marktwerking tegen te gaan en opdrachtgevers én opdrachtnemers – te stimuleren samen verantwoordelijkheid te nemen met winst voor álle betrokkenen.  

Bert heeft een lang track-record waar het gaat om de inzet voor een inclusieve arbeidsmarkt en heeft inmiddels een indrukwekkend netwerk opgebouwd. Voor zijn voorzitterschap van ‘De Code’  was Bert meer dan acht jaar kwartiermaker bij De Normaalste Zaak, een werkgeversnetwerk voor inclusief ondernemen en wist hij vele  werkgevers, gemeenten en andere arbeidsmarktpartijen samen aan tafel te zetten en te motiveren om echt werk te gaan maken van een inclusieve arbeidsmarkt. Bert begon zijn loopbaan bij vakbond CNV waar hij zich vele jaren heeft ingezet als landelijk bestuurder, algemeen secretaris en voorzitter a.i. van het landelijk bestuur.  

Alycia Biekram
FMN Expertteam Duurzaam & Sociaal, Facilicom

Subsessie: Maak jij het verschil? kleine stappen, grote impact! Succesvol met een inclusieve bedrijfsvoering.  

Wil jij ook een impuls geven aan de sociale prestatie van jouw organisatie? Last van de arbeidsmarktkrapte? In deze sessie slaan we een brug tussen de perfecte kandidaat die we zoeken voor een functie en de werkzoekende. Hoe zorg je ervoor dat je met jouw team of organisatie een afspiegeling van de samenleving wordt? Hoe realiseer je dat? In deze sessie wordt in begrijpelijke taal verschillende sociale thema’s behandeld en maken we een vertaling naar simpele stappen waar je de volgende dag direct al mee kan starten als facilitair leidinggevende. Mooie bijvangst is dat je met deze stappen ook nog eens positief kan bijdragen aan de doelstellingen van de Prestatieladder Socialer Ondernemen die jouw organisatie misschien wel heeft.  

Sessieleider:  
Alycia Biekram werkt in het dagelijks leven als (programma)manager duurzaam en sociaal bij Facilicom. Daarnaast is zij reeds 8 jaar actief binnen FMN voor het Expertteam Duurzaam & Sociaal. Alycia werkt dagelijks vol passie aan de facilitaire wereld elke dag een stuk socialer en duurzamer te maken. Met haar aanstekelijke enthousiasme en de wijze waarop zij de informatie begrijpelijk maakt, verlaagt ze de drempel om in actie te komen. Zij vindt het belangrijk dat niet alleen gesproken wordt over bijvoorbeeld de energietransitie, maar dat een koppeling wordt gelegd met het totale duurzame spectrum, zoals de sociale impact. In 2021 ontving Alycia voor haar inzet de ABN AMRO Duurzame 50 young professional award. Alycia kent zelf verschillende kanten van de samenleving en voelt zichzelf bevoorrecht door haar huidige positie in de samenleving, wetende hoe het ook kan zijn vanuit een financieel en sociaal kwetsbaardere kant. Deze ervaringen neemt zij mee in haar werk en haar sessie tijdens dit congres.  

Harm van den Boogaard en Richard van Vliet
FMN Expertteam Technologie, FMN Expertteam Hospitality

Subsessie: Robotisering en de gevolgen voor hospitality

Zitten technologie en gastvrijheid elkaar in de weg of versterken ze elkaar? Benutten we innovatie daadwerkelijk voor het geven van meer aandacht aan onze gasten? Wil de gast snel geholpen worden of de menselijke maat ervaren? En wat zijn de gevolgen voor de werkvloer? Tijdens deze sessie krijg je daar antwoord op. We gaan in op verandering van facilitair werk, cognitieve mini vakanties voor personeel en de meerwaarde van robotisering voor de eindgebruiker. Geen algemene verhalen, maar toepassingen uit de praktijk die je kunt meenemen naar jouw eigen organisatie. 

Sessieleiders:  
Harm van den Boogaard en Richard van Vliet. Harm is voorzitter van het FMN Expertteam Technologie en in het dagelijks leven werkzaam als Programma-manager Vernieuwende Dienstverlening bij FM Haaglanden. Richard is voorzitter van het FMN Expertteam Hospitality & Soft Services en werkt als afdelingshoofd Projectenbureau bij de Universiteit Utrecht. 

 

Erik Scherder
Spreker en Professor in Clinical Neuropsychology

Closing Keynote: prof. Erik Scherder

Stel je voor dat je een manier kunt vinden om je medewerkers (en  jezelf) gelukkiger, gezonder en productiever te maken, zonder dat je je budget hoeft te verhogen of drastische veranderingen hoeft door te voeren. Klinkt te mooi om waar te zijn, toch? Maar de oplossing ligt binnen handbereik!

Erik Scherder is een van de meest vooraanstaande neuropsychologen van Nederland. Hij neemt je mee op een reis door de fascinerende wereld van de hersenen en de rol die beweging daarin speelt. Je zult ontdekken hoe bewegen niet alleen de fysieke gezondheid van jou en je medewerkers verbetert, maar ook je cognitieve vermogens, creativiteit en geestelijke gezondheid. En het mooiste is dat eenvoudige veranderingen in je bedrijfsvoering al een groot verschil gaan maken! 

Prof. Erik Scherder is een van Nederlands’ meest bekende sprekers over het brein.  Erik was regelmatig te gast bij De Wereld Draait Door en heeft drie afleveringen van DWDD University verzorgd waarin het functioneren, stoornissen en aandoeningen van het brein centraal stonden.

Erik Scherder geeft leiding aan het onderzoeksprogramma Neuropsychologie van neurodegeneratieve ziekten aan de VU. Als onderdeel van dit programma deed Erik Scherder verschillende onderzoeken over het thema beweging. Hiernaast is Scherder ook geïnteresseerd in de invloed van muziek op verschillende cognitieve processen. 

In 2014 kwam zijn boek ‘Laat je hersenen niet zitten’ uit. In het boek omschrijft hij de invloed van beweging op de hersenen. Voor zijn uitzonderlijke verdiensten als neuropsycholoog en zijn bijdrage aan het vakgebied ontving Erik Scherder in 2016 de Betto Deelmanprijs. De lezingen van spreker Erik Scherder kunnen beschreven worden als wetenschappelijk goed onderbouwde lezingen met een duidelijke link naar het dagelijks leven. Dit maakt zijn lezingen niet alleen voor wetenschappers geschikt, maar ook voor iedereen die interesse heeft in de werking van het brein en de rol die dit kan spelen in verandering in ons dagelijks leven.

FMN Connect XL: "Sociale Innovatie". Ben jij erbij op 6 april 2023?