Duurzame Impact Strategie Facility Management

Een baanbrekend initiatief dat een heldere koers uitzet voor een duurzame systeemverandering binnen de facilitaire sector. Deze strategie, ontwikkeld onder de vakkundige begeleiding van Nyenrode Business Universiteit in samenwerking met Facility Management Nederland (FMN), ISS Facility Services en Facilicom Solutions, brengt essentiële kennis en ervaring samen om tastbare veranderingen mogelijk te maken. Het initiatief komt voort vanuit een diepe bezorgdheid over klimaatverandering, achteruitgang van biodiversiteit en diverse andere maatschappelijke problemen. De partijen willen met de Duurzame Impact Strategie Facility Management een versnelling bereiken in het verduurzamen van de facilitaire sector.

Grootschalige verduurzaming essentieel voor de facilitaire sector
De facilitaire sector staat voor een cruciale uitdaging: de transitie naar een duurzame toekomst. Ondanks tal van bestaande initiatieven blijft grootschalige verduurzaming achterwege. Hiervoor dienen we de krachten te bundelen. Deze strategie identificeert drie essentiële gebieden voor verbetering: het verbeteren van klantbeleving met duurzaamheid, het omarmen van regeneratief aanbod en het voorkomen van verborgen kosten.

Concrete strategieën
De strategieën bieden praktische richtlijnen om duurzame actie te ondernemen. Zo wordt bijvoorbeeld voorgesteld om onnodige verpakkingen te verminderen, regeneratieve voedselbronnen te integreren en verspilling bij contractwisselingen te voorkomen. Door concrete stappen te zetten, zoals het analyseren van monoverpakkingen en het organiseren van awareness-sessies (voor inkopers, leveranciers en vakprofessionals) wordt een duurzame transitie in gang gezet.

Dringende oproep tot samenwerking
Initiatiefnemers FMN, ISS Facility Services en Facilicom Solutions nodigen andere organisaties (zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers en ketenpartners) binnen de sector van harte uit om aan te haken. De komende maanden zal worden gewerkt aan de oprichting van een entiteit die de implementatie van de strategieën coördineert.

Meer lezen? Lees hier de samenvatting.

Lees hier het volledige rapport.