Afstemmingsoverleg

Opgericht op: 10 februari 2021

Omschrijving

Het afstemmingsoverleg is het overleg van het bestuur met de voorzitters en trekkers van de verschillende geledingen binnen FMN, zoals de expertteams en community’s. Waar nodig vindt ook overleg plaats met de commissies.

Het afstemmingsoverleg is vier keer per jaar. De deelnemers bespreken dan de projecten in het gezamenlijke jaarplan, passend bij het overkoepelende FMN-jaarplan.

De input vanuit het afstemmingsoverleg wordt meegenomen in het definitieve concept-jaarplan en de concept-begroting die in de najaars-ALV aan de leden worden voorgelegd.

Info

7
leden
Besloten
groep
8
bijdragen