Commissie Internationaal

Opgericht op: 10 februari 2021

Omschrijving

FMN vindt het belangrijk om ook internationaal een rol te vervullen en haar deelnemers contacten en kennis op te laten doen. FMN-deelnemers hebben veel interesse in facility management in het buitenland. Anderzijds is er vanuit het buitenland veel interesse voor facility management in Nederland, omdat ons land als vooruitstrevend wordt gezien op dit vakgebied.

FMN heeft een samenwerkingsverband met IFMA, the International Facility Management Association. FMN-leden zijn in het kader van deze samenwerking automatisch custom-member van IFMA.

De Commissie Internationaal formuleert het internationale beleid van FMN en geeft vorm en invulling aan de uitvoering daarvan.

Info

5
leden
Besloten
groep
1
bijdrage