Voorwaarden voor deelname aan de FMN Student Awards

Je scriptie of afstudeeronderzoek is onderdeel van jouw opleiding facility management (of een daaraan verwante bachelor- of masteropleiding) aan een in Nederland gevestigde erkende HBO- of WO-opleiding. Je hebt minimaal een 7 gekregen, waarbij de beoordeling plaatsvond in de periode tussen 1 september 2022 en 31 augustus 2023.

  Vertrouwelijke scriptie…wat nu?

Ook vertrouwelijke onderzoeksrapporten kunnen meedingen naar de FMN Student Awards. Wij respecteren de vertrouwelijkheid ervan. De enige voorwaarde die we stellen is dat je wél in algemene bewoordingen iets over de impact en relevantie van het onderzoek voor het vakgebied moet kunnen zeggen en dat er ook in die algemene bewoordingen over gepubliceerd kan worden. Jouw onderzoeksrapport wordt alleen door de leden van de jury gelezen. Voor hen geldt een geheimhoudingsplicht.
 

  Iedereen kan meedoen

Meldt je aan als afgestudeerde bachelor- of masterstudent door het formulier in te vullen. Maar ook je docent mag - na overleg met jou – je aanmelden. Dit kan tot uiterlijk zondag 3 september 2023.
 

Je inschrijving bestaat uit

 • Aanmelding via het aanmeldformulier, met daarin een korte motivatie over de relevantie voor het vakgebied.
 • Een managementsamenvatting van maximaal 2 A4-pagina's, of op een andere manier aangeleverd zoals met een video of in een PowerPointpresentatie.
   

Hoe gaat het in zijn werk?

 • Uit alle inzendingen selecteert een beoordelingscommissie maximaal drie master- en drie bachelor studenten als finalisten. Deze genomineerden maken wij eind september / begin oktober bekend via onze website. De genomineerden ontvangen een e-mail van ons.
 • De zes genomineerde scripties worden vervolgens door een vakjury beoordeeld op basis van onderstaande criteria.
 • Ben je genomineerd? Dan ontvangen wij graag ook jouw elevator pitch van maximaal 3 minuten (graag op papier aanleveren. Meer informatie vind je onderaan dit document).
 • Wij gaan  jou helpen om je onderzoek in 3 minuten te presenteren en maken daar een leuke video van. Die je dan kan delen via social media en op je CV kan zetten. Ook FMN zal deze video’s uitgebreid delen.


Tijdens ons najaarscongres FMN Connect XL op 16 november 2023 worden de winnaars bekend gemaakt. De beoordeling komt tot stand door het oordeel van de vakjury (wegingsfactor 60%) samen te voegen met de beoordeling van het aanwezige FM publiek (wegingsfactor 40%).

 

  De beoordelingscriteria zijn

Beoordelingscriteria

Wegingsfactor Bachelor

Wegingsfactor Master

Mate waarin het onderzoek bijdraagt aan innovatie binnen het vakgebied.

40%

25%

Mate waarin er sprake is van methodologisch degelijk onderzoek.

10%

25%

Mate waarin blijk wordt gegeven van omgevingssensitiviteit en contextuele aspecten.

20%

15%

Mate van de analyse van de data.

10%

25%

Mate waarin het onderzoek duidelijke en geadresseerde aanbevelingen bevat.

10%

5%

Mate waarin het onderzoek getuigt van kritische reflectie en voldoende objectiviteit.

10%

5%

 

  Wat kan je hiermee winnen?

Alle genomineerden ontvangen:

 • Genomineerdencertificaat
 • Gratis FMN-lidmaatschap tot 31 december 2024 (inclusief gratis deelname aan het voorjaars- en najaarscongres voor facilitair managers)
 • Eeuwige roem met een post op onze socials LinkedIn en Facebook, waar je op je (toekomstige) CV naar kan verwijzen.


De winnaars krijgen ook nog:

 • Reis, verblijf en deelname aan een internationaal Facility Managementcongres bijv. World Workplace Europe ter waarde van maximaal € 1.500,=.
 • Winnaarscertificaat
 • Een profielpagina met toelichting van je onderzoek op de website van fmn.nl. Deze pagina kan je daarna op je CV zetten, om voorrang te krijgen in sollicitatieprocedures.
 • We maken samen met jou een beknopte weergave van jouw onderzoek met onderzoeksmodel, die toegevoegd wordt aan jouw profielpagina.

 

Wat komt er in je elevator pitch? (Alleen voor de zes finalisten)

 • Ik ben….. (je voor- en achternaam noemen en aan welke hogeschool je hebt gestudeerd is voldoende).
 • Leg in duidelijke bewoordingen je scriptieonderzoek uit. Benadruk daar met name de relevantie voor het gehele werkveld.
 • Heb je een model ontwikkeld? Leg dit model uit alsof je het model aan een andere student uitlegt. Maak het smart met een voorbeeld.
 • Zet dit op papier en test of je dit in 3 minuten kan vertellen. Schaaf aan de tekst totdat je op 3 minuten zit.
 • Stuur je elevator pitch uiterlijk één week voor de filmopname naar fsa@fmn.nl. Dan denken wij met je mee over de vorm ervan. Deze opnamedagen wordt t.z.t. met de winnaars bepaald. Waarschijnlijk midden oktober.

Wil je meer weten over de FMN Student Awards? Mail dan naar fsa@fmn.nl of bel / app Niels Peters via telefoonnummer 06-39 08 19 89. We zien je aanmelding graag tegemoet!