Column

Miljarden op Prinsjesdag 2021 voor klimaatmaatregelen

De overheid gaat miljarden besteden om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. En wat doe jij?
9 september 2021 | 2 minuten lezen

Prinsjesdag vindt elk jaar traditioneel plaats op de derde dinsdag van september. Op Prinsjesdag, dit jaar op 21 september, wordt door het staatshoofd, Koning Willem-Alexander, de troonrede uitgesproken. In die troonrede wordt het regeringsbeleid van het aankomend jaar verteld. Politiek gezien is deze dag dus erg belangrijk.

Net als vorig jaar is de viering van Prinsjesdag wegens de coronamaatregelen aangepast. Zo zal de voor 6 miljoen euro gerenoveerde Gouden Koets niet worden gebruikt om het staatshoofd naar de Ridderzaal te rijden, maar ongebruikt in het museum blijven staan. In plaats daarvan wordt de troonrede nu uitgesproken in de Nieuwe Kerk. Daarna zal Wopke Hoekstra, demissionair minister van Financiën, aan de Tweede Kamer de Miljoenennota en Rijksbegroting 2022 aanbieden.

Wat is er al uitgelekt?

Ook traditioneel is dat veel van de begroting al uitlekt voor Prinsjesdag. Ondanks dat de formatie voor een nieuw kabinet nog lang niet ten einde is hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie toch een aantal belangrijke besluiten genomen.

Klimaat en CO2-besparende maatregelen

Mede onder druk van het Urgenda-vonnis komen er miljarden beschikbaar om de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2, te verminderen. Volgens het Klimaatakkoord moet dit in 2030 49% minder zijn dan in 1990. Er komt dus méér geld beschikbaar voor mínder CO2. 

De precieze besteding van de miljarden is niet bekend, maar wordt waarschijnlijk ingezet voor subsidies op de aanschaf van elektrische auto’s en voor subsidies op het isoleren van huizen. Voor het realiseren van windmolens en zonneparken komt een subsidiefonds.

Voor het vervroegd sluiten van een extra kolengestookte centrale en de stikstofproblematiek is geen besluit genomen, maar wordt doorgeschoven naar het volgende kabinet.

Maatregelen zijn nodig

In het Klimaatakkoord van Parijs 2015 is afgesproken dat we de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. In de Nederlandse Klimaatwet 2019 is vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met 49% wordt verminderd ten opzichte van 1990 en zelfs met 95% in 2050. Doen we de komende regeerperiode te weinig, dan zijn de doelen voor 2030 onhaalbaar.
Het toekomstbeeld volgens het nieuwste wetenschappelijk IPCC-rapport van 7 augustus 2021 is niet gunstig. In alle scenario’s van het IPCC zal de grens van 1,5 graad wereldwijde temperatuurstijging al bereikt kunnen worden over ongeveer tien jaar. Maatregelen zijn dus nodig.

Wat kun je zelf doen?

De keuzes die je zelf maakt voor je huis, vervoer, kleding en voeding hebben impact op je CO2-uitstoot. Om je eigen CO2-voetafdruk te bepalen heeft Milieu Centraal een online calculator gemaakt. Een gemiddeld huishouden stoot jaarlijks direct 7,5 ton CO2 en indirect 12,5 ton CO2 uit. Wat is jouw voetafdruk?
Pas niet alleen je gedachten maar ook je gedrag aan en draag zelf ook bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

Ronald Remijn rea
Lid FMN-expertteam Circulaire en Inclusieve Economie
Districtmanager Veolia