Column

Regenboogvlag wappert steeds vaker, maar hoe staat het ervoor met de acceptatie?

Als FM'er kun je een belangrijke bijdrage leveren aan het gevoel van welbevinden en de acceptatie van medewerkers.
Profielfoto van Ronald Remijn
Ronald Remijn
14 juli 2021 | 2 minuten lezen

Ondanks alle regenboogprotesten heeft Hongarije recentelijk een omstreden wet goedgekeurd die het illegaal en dus strafbaar maakt om "LGBTQ-waarden te promoten" bij minderjarigen. Deze wet heeft gevolgen voor het onderwijs, het vertonen van films en tv-uitzendingen, boekpublicaties en andere media. Vanuit zowel Nederland als de Europese Unie kwam er forse kritiek op deze wet. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen noemde de wet "schandalig". Hongarije maakt met deze wetgeving duidelijk dat de rechten voor LGBTQ’ers nog lang niet overal gelijk zijn. Als facility manager ben je in staat om een belangrijke bijdrage te leveren aan de gezondheid van mensen, het werkplezier, gevoel van welbevinden en ben je in staat om de acceptatie van medewerkers te verhogen. Wees je daarom bewust van de beslissingen die je neemt.

Wat betekent LGBTQ?

  • L staat voor lesbian: een lesbische (homoseksuele) vrouw.
  • G staat voor gay: een homoseksuele man.
  • B staat voor bisexual: een biseksueel persoon die op mannen en vrouwen valt.
  • T staat voor transgender: een transgenderpersoon. Transgenders voelen zich niet (helemaal) thuis in hun lichaam met bijbehorende geslachtskenmerken. Soms kiezen mensen ervoor om een geslachtsverandering te ondergaan.
  • Q staat voor queer of voor questioning: mensen die nog zoekende zijn naar hun identiteit. (Bron: Cosmopolitan)

Acceptatie

De in 1978 door Gilbert Baker bedachte regenboogvlag staat wereldwijd bekend als symbool voor de rechten van homo's, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en queers. De regenboogvlag wappert steeds vaker. Maar wat zegt dat over de acceptatie? 

Gelukkig wordt seksuele- en genderdiversiteit in grote mate geaccepteerd. Toch hebben lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en queers nog steeds te maken met discriminatie en ongelijke behandeling, zowel in de openbare ruimte, woonomgeving als op de werkvloer. Dit kan zich voordoen in de vorm van pesterijen, intimidatie, kwetsend gedrag of geweld.  

Hoe kunnen organisaties ongelijkheid verminderen?

Sustainable Development Goal 10 gaat over het verminderen van ongelijkheid en is een van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die in 2015 door de Verenigde Naties zijn vastgesteld. Naast migratie en mobiliteit van mensen geeft dit doel aan dat er een einde moet komen aan discriminerende wetten en praktijken die ongelijkheid alleen maar groter maken. In de aflevering ‘Ongelijkheid verminderen’ van Doe eens duurzaam! wordt antwoord gegeven op de vraag: hoe kunnen organisaties met SDG 10, ongelijkheid verminderen, aan de slag? In de aflevering krijg je tips en tricks.

Meld misstanden

De werkgever is wettelijk verplicht om je een sociaal veilige werkomgeving te bieden. Veel bedrijven hebben een vertrouwenspersoon in dienst. Mocht je van mening zijn dat er zich misstanden voordoen, dan kun je je tot hem of haar wenden. Mocht de vertrouwenspersoon niet de gewenste oplossing bieden, dan kun je terecht bij het College voor de Rechten van de Mens. Hier kun je terecht met vragen over discriminatie en de betekenis van mensenrechten in Nederland. Je kunt misstanden melden en je discriminatieklacht voorleggen. Vermoed je dat je bent gediscrimineerd? Of heb je een vraag over mensenrechten in jouw situatie? Neem ook dan contact op met het College. De klachtenprocedure is gratis.

Iedereen moet zichzelf kunnen en mogen zijn en heeft recht op een gelijke behandeling en een veilige (werk)omgeving. Ongeacht wie je bent of van wie je houdt.