Nieuws

Expertpanel luchtbeheersing

27 maart 2020 | 1 minuut lezen

Klimaat- en luchtbehandelingssystemen vragen om aanpassingen in verband met de coronacrisis. Door een aantal partijen is onder support van Royal HaskoningDHV een expertiseteam ingericht waar de ziekenhuizen dagelijks terecht kunnen.

TNO, TU Eindhoven en Royal HaskoningDHV en Vereniging voor Contamination Control stellen hun expertise beschikbaar om de zorgsector te ondersteunen bij acute vraagstukken over de technische infrastructuur van ziekenhuizen in relatie tot het coronavirus (COVID-19).

Expertpanel luchtbeheersing reeds beschikbaar

Het panel is sinds 23 maart 2020 beschikbaar om acute vragen van ziekenhuizen over contaminatie-control en luchtbehandeling zo snel mogelijk te beantwoorden.

Aanpassing klimaat- en luchtbehandelingssystemen

Om het verwachte toenemende aantal coronapatiënten op te vangen zullen naast isolatiekamers en IC-ruimten ook andere ruimten geschikt moeten worden gemaakt voor de verzorging van coronapatiënten. In veel gevallen vraagt dit om aanpassingen aan de klimaat- en luchtbehandelingssystemen om besmettingen naar verzorgend personeel en andere patiënten te minimaliseren.

Ziekenhuizen hebben zich al gemeld met vragen als: welke ruimten zijn geschikt om aan te passen? Hoe organiseren we de logistiek als er patiënten op de gang moeten worden opgevangen? Welke risico’s brengen operatiekamers als IC met zich mee die gewoonlijk op overdruk staan? Moeten daarbij de warmtewielen om energie te besparen worden uitgezet? Moet de luchtbevochtiging uitgezet worden of juist verhoogd?

Digitale expertsessies

Een aantal keren per dag wordt een expertsessie belegd waarmee een zorgorganisatie in gesprek kan treden. De experts beantwoorden telefonisch, via email en via videoconferencing zulke vragen en geven hun visie op de problematiek. Op deze wijze kan snel worden ingespeeld op acute kwesties die in de zorg ten aanzien van contaminatie-control en luchtbehandeling spelen. Wim Maassen, senior adviseur bij Royal HaskoningDHV en als Fellow verbonden aan de TU Eindhoven: ‘We willen graag met ons expertiseteam bijdragen om deze eerste dringende vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.’

Leden expertpanel

Het expertpanel bestaat uit:

  • Roberto Traversari PhD MBA BSc, sr. onderzoeker TNO;
  • Wim Maassen MSc PDEng, TU/e Fellow TU Eindhoven en sr. adviseur Royal HaskoningDHV;
  • Anne Brouwer MSc, sr. adviseur Royal HaskoningDHV.

Contact opnemen

Ziekenhuizen kunnen hun vragen via dit e-mailadres voorleggen aan het panel.