Nieuws

Bericht van onze voorzitter

25 januari 2022 | 1 minuut lezen

Beste leden,

Onze vereniging valt en staat met vrijwilligers. Ik zie dat we passie hebben voor ons vak, met liefde bezig zijn om de vereniging vooruit te helpen, het vakgebied een stap verder te helpen in de ontwikkeling. Hier gaat veel tijd en energie in zitten. 

Bedankt Hans

Iemand die veel tijd en energie in onze vereniging stopt, is Hans Topée. Helaas heeft hij besloten om te stoppen als actief FMN-lid. Dat betekent dat hij zijn taken als trekker / voorzitter van verschillende expertteams neerlegt. Ook aan zijn rol als projectleider DOEN, gericht op de selectie en implementatie van een compleet nieuw FMN-platform, is een einde gekomen nu het platform draait en over kan naar 'regulier onderhoud'. Ik wil Hans hartelijk bedanken voor de tijd en energie die hij in onze vereniging heeft gestopt. Ik heb hem leren kennen als een bevlogen, kritisch FMN-er, die met veel inzet ons vak en onze vereniging wil verbeteren. Ik hoop dan ook dat we onze mooie gesprekken, in iets minder intensieve mate, kunnen voortzetten.

Actieve leden FMN zijn de backbone van de organisatie

Actieve leden vormen de inhoudelijke ruggengraat van onze vereniging. FMN heeft verschillende expertteams en communities waar (actieve) leden deel van uitmaken. Ook worden er de nodige activiteiten met hulp van actieve leden goed en vakkundig georganiseerd. Als bestuur zien we dan ook graag het aantal (actieve) leden stijgen. FMN is nu eenmaal een vereniging met behoorlijke ambitie en die kunnen wij alleen maar waar maken met de input, expertise, vaardigheden en ondersteuning van onze (actieve) leden. Ik nodig jullie dan ook van harte uit om eens een kijkje te nemen op het FMN platform en je aan te melden voor een expertteam, community of activiteit die past bij jouw kennisgebied en interesses. 

Bureauondersteuning

Actieve leden verdienen een goede ondersteuning op het gebied van administratie, financiële ondersteuning, ondersteuning op en bij het gebruik van het FMN Platform, bij de organisatie van evenementen en uiteraard op communicatief vlak. De afgelopen maanden zijn we bezig geweest met het inventariseren van alle wensen en behoeften die wij als bestuur én als FMN-leden hebben op deze gebieden en welke vorm van dienstverlening daar het beste bij past. Binnenkort zullen we jullie daar meer over vertellen...

FMN Voorzitter
Michel Tobé