Nieuws

FMN zoekt nieuwe bestuursleden!

Profielfoto van FMN Redactie
19 april 2023 | 4 minuten lezen

FMN zoekt nieuwe bestuursleden!

Draag jij FMN een meer dan warm hart toe? Zie jij (nog onbenutte) kansen en mogelijkheden om als FMN verder te groeien en wil jij daar actief aan bijdragen? Heb je een breed, relevant netwerk en affiniteit met een of meerdere van de volgende aandachtsgebieden zoals opleidingen/onderwijs, vakvernieuwing en professionele groei;  marketing, communicatie, ledenwerving; onderzoek, data en kengetallen? En, niet in de laatste plaats; kun je tijd vrijmaken voor dit boeiende bestuurswerk?  Reageer dan snel!

FMN zoekt algemene bestuursleden, maar ook specifiek een penningmeester die in ruime mate affiniteit met financiën heeft en tijd kan vrijmaken. Heb je een breed, relevant netwerk en affiniteit met een of meerdere van de volgende aandachtsgebieden zoals opleidingen/onderwijs, vakvernieuwing en professionele groei;  marketing, communicatie, ledenwerving; onderzoek, data en kengetallen? En, niet in de laatste plaats; kun je tijd vrijmaken voor dit boeiende bestuurswerk? Reageer dan snel! 

Je wordt in je werk ondersteund door een professioneel verenigingsbureau in Woerden, waaronder een controller en een verenigingsmanager; die jou ontzorgen in de meeste dagelijkse (financiële en organisatorische) werkzaamheden. De functie is onbezoldigd. Gemaakte onkosten worden vergoed. Je wordt benoemd voor maximaal drie keer een periode van twee jaar. FMN is financieel een gezonde vereniging.
 

Algemeen bestuurslid

Als algemeen bestuurslid:

 • Zet je je graag in voor het uitbouwen en ontwikkelen van onze beroepsvereniging passend bij de verdere professionalisering van ons vakgebied;
 • Ben je bereid een bijdrage te leveren aan het genereren van inkomsten voor de vereniging; zodat budget beschikbaar komt voor verdere ontwikkeling van het vakgebied;
 • Het je bij voorkeur een breed netwerk in de facilitaire wereld en ben je in staat om verbindingen te leggen en potentiële leden of partners aan te dragen;
 • Ben je een teamspeler en verbindend zowel intern binnen het bestuur als extern naar leden en potentiële leden;
 • Ben je ongeveer vier dagdelen per maand beschikbaar voor de bestuursvergaderingen (ca. eens per zes weken; afwisselend on- en offline); voor eventuele afstemming met het verenigingsbureau en voor overige werkzaamheden waaronder het benutten van je eigen netwerk voor het benutten van kansen en mogelijkheden voor de vereniging. Ook verwachten dat je als bestuurslid acte de presence geeft tijdens beeldbepalende FMN-events.

Wat bieden wij onze algemene bestuursleden:

Als bestuurslid maak je deel uit van een collegiaal bestuur met vier à vijf collega-bestuurders. Samen ben je verantwoordelijk voor de strategie en positionering van onze beroepsvereniging en geef je daar mede inhoud aan. Al met al een unieke kans om een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons vakgebied! Met oog op de bestuurswisselingen deze en volgend jaar, is er volop ruimte om samen inhoud te geven aan jouw functie. We luisteren daarbij graag naar jouw wensen en ideeën.
 

Penningmeester

Als penningmeester:

 • Ben je verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van de jaarlijkse begroting en jaarrekening;
 • Bewaak je de planning & controlcyclus van de vereniging;
 • Bewaak en beoordeel je de financiële positie van de vereniging en adviseer je hierover;
 • Ben je verantwoordelijk voor het regelmatig en tijdig rapporteren aan het bestuur en de ALV over de financiële status van de vereniging;
 • Ben je sparringpartner voor de controller en verenigingsmanager op het bureau;
 • Beheer je de geldmiddelen en de verzekeringsportefeuille van de vereniging;
 • Doe je – of geef je opdracht – tot het doen van betalingen namens de vereniging;
 • Ben je binnen het bestuur de eerst verantwoordelijke voor (het adviseren over) verdienmodellen van de vereniging;
 • Ben je ongeveer vier dagdelen per maand beschikbaar voor de bestuursvergaderingen (ca. eens per zes weken; afwisselend on- en offline); voor afstemming met het verenigingsbureau en voor de overige werkzaamheden die op het bordje van de penningmeester liggen, zoals het beoordelen en goedkeuren van betaalopdrachten. Ook verwachten dat je als bestuurslid acte de presence geeft tijdens beeldbepalende FMN-events;
 • Heb je bij voorkeur een breed netwerk in de facilitaire wereld en ben je in staat om verbindingen te leggen en potentiële leden of partners aan te dragen;
 • Ben je een teamspeler en verbindend zowel intern binnen het bestuur als extern naar leden en potentiële leden.

Wat bieden wij onze penningmeester:

Als penningmeester maak je deel uit van een collegiaal bestuur met vier à vijf collega-bestuurders. Samen ben je verantwoordelijk voor de strategie en positionering van onze beroepsvereniging en geef je daar mede inhoud aan. Naast het financiële aandachtsgebied is er – afhankelijk van jouw wensen en mogelijkheden – zeker ook ruimte om, in goed overleg, andere aandachtsgebieden voor je rekening te nemen. We luisteren daarbij ook graag naar jouw ideeën!
 

Interesse?

Stuur je motivatie met CV naar verenigingsmanager@fmn.nl of neem voor meer informatie contact op met Michel Tobé (voorzitter) via voorzitter@fmn.nl of met Jannemarie Vergunst (verenigingsmanager) via verenigingsmanager@fmn.nl (of 06 – 11738094).

Facility Management Nederland (FMN) is de onafhankelijke beroepsvereniging binnen het facilitaire domein en de aangrenzende vakgebieden zoals HR, ICT, vastgoed en marketing/branding. Al meer dan 25 jaar verbinden wij eindgebruikers, opdrachtgevers, leveranciers, studenten en docenten. Zo leveren wij samen een bijdrage aan de dagelijkse ondersteuning van het primaire proces binnen organisaties. Dit doen we onder andere door het doen of laten doen van onderzoek, het organiseren van (kennis- en netwerk) events, zowel on- als offline en door bij te dragen aan een toekomstvisie op de markt.