Nieuws

30 jaar Facility Management bij Odisee te Gent

23 mei 2022 | 5 minuten lezen

30 jaar

30 jaar Facility Management bij Odisee in Gent, netwerken een duurzaam hapje en drankje en  een  inspirerend panelgesprek.

Gent

Een campus in Gent met een hoeveelheid gebouwen, met ook nog ver-nieuwbouwplannen en een veelheid en diversiteit aan studenten en andere betrokkenen. Donderdag 28 april aan het einde van de dag. Een stroom van mensen in de ontvangstruimte met een duurzame ‘badge’ (ja de zaadjes zijn uitgekomen na het in aarde zetten van die badge). En de bloemetjes komen op.

Vak

Ook het vak Facility Management komt op, gezien de grote belangstelling voor deze dag en het feit dat de opleiding in trek is en slechts nog een beperkt deel van de vacatures voor facilitaire professionals vervuld kan worden (40 van de ruime 200).

Publiek

Een onderzoek tijdens het panelgesprek via publieksvragen levert op dat:

  • 55 % 0-5 jaar werkervaring heeft in het facilitaire werkveld, 22% 5-10 jaar, 7% 10-15 jaar, 6,5% 10-15 jaar en 9,5% langer dan 20 jaar;

  • 66,5% actief betrokken is bij het belangrijke onderwerp duurzaamheid, dus 34,5% helaas niet;

  • 42% invloed heeft op strategische vraagstukken en 58% niet. Een relatie met de eerste vraag dient zich aan;

  • 78% vindt dat de FM-sector open staat voor innovatieve ideeën van jonge mensen!

Al met al antwoorden die een mooi beeld geven en verder voer zijn voor actie.

Panelgesprek

Het panelgesprek had 3 onderwerpen meegekregen, te weten: ‘Duurzaamheid’, ‘Rol FM’ en ‘Innovatie.

Duurzaamheid

Duurzaamheid kennen we gelukkig in vele vormen en is de facilitaire professional een belangrijke speler in de segmenten MVO, duurzaam, circulariteit en inclusiviteit. Een koppeling met de 17 SDG’s is een belangrijke. Kies wel die SDG’s die echt en snel aan de orde kunnen zijn. Doe het stap voor stap!

Als er gekozen moet worden tussen ‘planet’ of ‘profit’, dan is dat best lastig. We horen al veel: planet voor profit, maar gekozen wordt voor ‘Zonder planet geen profit’, waarbij profit andere waarden heeft dan nu de dag. Tegelijkertijd gaat het vooral om het streven naar het perfecte evenwicht, waarbij het van belang is welke keuze de organisatie maakt passend bij de maatschappelijke ontwikkelingen en wat de invloed daar van Facility Management kan zijn.

Rol FM

Daarmee is het stapje naar ‘de rol van FM’ gezet. Welke rol heeft de Facility Manager of facilitaire professional eigenlijk? Soms komt de ‘calimero-discussie’ weer op. Gaan we echter voor zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, dan krijg je vanzelf de plek die je verdient en doe je er toe!

Facilitaire processen zijn ondersteunend en vaak is de façade mooier dan de interne keuken. Maar zonder de ondersteuning kan de onderneming niet werken. De facilitaire professional is vaak wel de persoon die alle processen verbindt.

Veelal vanwege de ‘aanpak-doe-mentaliteit’. FM zit daarmee veelal overal tussen. Ook wel de zogenaamde ‘maïzena’ genoemd. Maar wel oppassen dat de ‘maïzena’ het product niet te papperig maakt.

Tegelijkertijd is strategisch FM geen doel op zich. Het gaat tenslotte om het ‘bijdragen’ aan strategische elementen, waarbij de war for talent en de employee journey belangrijk zijn, thuis, onderweg en op kantoor.

Bedrijven worden wel door ontwikkelingen verplicht naar FM te kijken als een belangrijke enabler van de corebusiness. Ook moeten we letten op de integraliteit tussen de vakken HR, IT, FM, Vastgoed en Marketing en stilstaan bij de vraag over en de wijze van in-uitbesteding. Daarbij moeten we vooral stilstaan bij de generatie-mix, waarbij veel generaties een gelijk beeld hebben, gevoed door de periode waarin ze leren en leven.

Innovatie

Innovatie is van elke dag en elke plek, als je maar elke dag op één onderwerp anders durft te denken. Innovaties die op kleine schaal vaak ontstaan, zijn door een scherpe blik op de markt te herkennen. Winst is al snel te behalen met energiebeheersystemen en circulariteit van meubels tot schoonmaakmiddelen.

Tegelijkertijd zijn er al veel technologische innovaties die veelal ontstaan in andere vakgebieden die we kunnen omarmen, denk daarbij aan de vele apps binnen de convenience revolution

Experimenteren en incorporeren is aan de orde, waarbij de innovatie dan ook in/naast de organisatie moet landen en zijn plek moet krijgen. Effectiever en duurzamer werken is dan aan de orde, waarbij duurzaamheid dan soms een gevolg is.

Al snel is innovatie een digitale innovatie, waarmee connectiviteit, wendbaarheid en flexibiliteit worden bereikt, waarbij we niet meer in hokjes kunnen denken.

Facility Management

Nu in 2022 hebben we nog steeds te maken met de effecten van een gezondheidscrisis /economische crisis, waarbij de tijdsgeest meer vraagtekens dan uitroeptekens oproepen. Daardoor zijn echte waarden aan de orde. Dat is niet echt makkelijk, waarbij een stap van welvaart naar welzijn ook aan de orde is.

FM lijkt hoog op de agenda te staan. Waarschijnlijk van tijdelijke aard, omdat te veel wordt gedacht vanuit FM en niet herkend wordt dat de andere ondersteunende processen ook op de agenda staan en wellicht hoger.

Kans en impact

De menselijke maat is het rekenmodel en niet de werkplek, de baksteen of de m2. Zorg vooral voor echte kwaliteit in de processen en zoek de verbinding op met de andere ondersteuners als HR, IT, Finance, Vastgoed en Marketing. De juiste rol ontstaat dan vanzelf en de positie is daarbij niet belangrijk.

Het gaat dus over het pakken van een kans en het creëren van impact op basis van effectief sturen door directies en stakeholders op een fundamentele herijking van processen van de onderneming op basis van Maatschappij, Mens, Organisatie en Werk (Omgeving).

Kijk om je heen, verwonder je, wees kritisch en denk buiten de kaders. Leer en draag bij met passie en daadkracht.

Laten we vooral echte waarde en gevoel betrekken bij keuzes in al die unieke dingen die we mogen doen. Geen confectie, maar maatwerk…!

Ik gun ieder bedrijf zijn eigen deskundige ’facilitaire professional’! Of is ‘waarden-architect’ het goede woord…?

 

Deskundigen

Met onderstaande deskundigen werd het een mooi en deskundig gesprek.

Hafsa El-Bazioui | Schepen van stad Gent | Met een brede portefeuille

https://www.linkedin.com/in/hafsa-el-bazioui-53410518a/

Anne Lenaerts | NNOF | Senior Workplace Change Expert

https://www.linkedin.com/in/anne-lenaerts/

Cindy Hermsen | Global Alliance of Facility Management Innovators | CEO

https://www.linkedin.com/in/cindyhermsen/

Henk Vincent | VITAZ | Directeur masterplan nieuwbouw Ziekenhuis

https://www.linkedin.com/in/henk-vincent-82164a36/

Guy Eeckhout | Argenx | Safety Advisor & Facility Manager

https://www.linkedin.com/in/guyeeckhout/#experience

 

Informatie

Tilly Baute

Facility Management Odisee

https://www.linkedin.com/in/tilly-baute-8962a867/?originalSubdomain=be

https://www.odisee.be/opleidingen/facility-management

 

Gespreksleider

Hans GJ Topée | Dewerkplaatsfabriek | Adviseur | Interim- en Veranderleider | Coach | Gids Werkomgevingen-Werken | Moderator | Gespreksleider | interviewer

https://www.linkedin.com/in/hanstopee/

Gedachten uitwisselen hierover? Neem gerust contact met mij op voor een goede kop koffie!

E-mail: hans@dewerkplaatsfabriek.nl

Mobiel: + 31 6 50 27 28 28