Column

Klimaatwet definitief aangenomen, en nu?

In de Klimaatwet zijn doelstellingen opgenomen die moeten leiden tot het behalen van de klimaatdoelen van Parijs.
Profielfoto van Ronald Remijn
17 december 2020 | 1 minuut lezen

Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft afgelopen week ingestemd met de Klimaatwet. Met deze wet zijn de klimaatdoelstellingen wettelijk vastgelegd.

De nu definitieve Klimaatwet is een 'kaderwet' uit de Tweede Kamer oorspronkelijk ontworpen door Diederik Samson (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks). Coalitiepartijen SP, 50PLUS, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaven later ook hun steun. In de kaderwet zijn alleen doelen vastgesteld; geen maatregelen om de doelen te behalen. De benodigde maatregelen worden via de Klimaattafels momenteel uitgewerkt en zullen in het Klimaatakkoord worden vastgelegd. In de Klimaatwet zijn doelstellingen opgenomen die moeten leiden tot het behalen van de klimaatdoelen van Parijs. Wat zijn de opgenomen doelstellingen in de Nederlandse Klimaatwet?

Hoofddoel Klimaatwet

In de Klimaatwet zijn drie hoofddoelen opgenomen:

  1. Een vermindering van de broeikasgasuitstoot met 49% in 2030 (t.o.v. 1990)
  2. Een vermindering van de broeikasgasuitstoot met 95% in 2050 (t.o.v. 1990)
  3. Een 100% broeikasgas-neutrale elektriciteitsproductie in 2050

In 2030 is het verboden om in Nederland elektriciteit op te wekken door middel van kolen. Om te volgen of het klimaatbeleid op koers ligt zal iedere 5 jaar een klimaatplan worden opgemaakt. Hierin staat de voortgang van onze energietransitie beschreven. Daarnaast staan er maatregelen benoemd die de overheid neemt om de klimaatdoelen te behalen en het effect hiervan op de economie en de werkgelegenheid.

Vanaf 2020 zal het kabinet jaarlijks rapporteren over de behaalde broeikasreductie. Deze dag wordt de Klimaatdag genoemd en valt op de vierde donderdag van oktober.

Nederland is overigens niet het eerste land dat een Klimaatwet kent. In Europa hadden het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Noorwegen en Zweden al een Klimaatwet. Met een broeikasreductiedoel van 95% in 2050 heeft Nederland op dit moment wel de meest ambitieuze Klimaatwet ter wereld.

Volgens cijfers van het Europees Milieu Agentschap (EEA) staat Nederland op de zesde plaats wat betreft broeikasuitstoot per hoofd van de bevolking. Luxemburg staat bovenaan. Mede door de economische groei van de afgelopen jaren is de uitstoot van broeikasgassen te weinig gedaald. Urgenda heeft daarom succesvol een rechtszaak tegen de staat aangespannen. Het oordeel van de rechter is dat de staat de burgers moet beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarom moet Nederland de uitstoot van broeikasgassen voor eind 2020 terugdringen met ten minste 25% t.o.v. 1990.

Wanneer gaan we er als burger nu echt iets van merken?

Nederland moet nu dus echt snel maatregelen doorvoeren om de broeikasuitstoot te verminderen, zoals de rechter heeft geëist. In het ontwerp Klimaatakkoord staan 600 mogelijke maatregelen. Naar verwachting zal het Klimaatakkoord rond de zomer van 2019 worden ondertekend. Aansluitend zal worden begonnen met de uitvoering van de maatregelen.