Regenboogvlag wappert steeds vaker, maar hoe staat het ervoor met de acceptatie?

Als FM'er kun je een belangrijke bijdrage leveren aan het gevoel van welbevinden en de acceptatie van medewerkers.

CO2-reductie een wettelijke verplichting

We staan op een keerpunt voor een duurzame economie. Het is nu het moment om stappen te maken.

De toekomst van kantoor

Terug naar kantoor is het gesprek van de dag. De een snakt ernaar, de ander wil het straks hélemaal anders....

Haagse Hogeschool duikt in afval-probleemgedrag van studenten

In deze onderwijscolumn aandacht voor De Haagse Hogeschool die met haar studenten het afvalprobleem aanpakt.

EU begint stilaan te begrijpen wat FM bijdraagt aan de vergroening en digitalisering van gebouwen

Daar waar we pakweg vijf jaar geleden nog tegen een muur botsten, vinden we nu meer en meer gehoor.

Huisvesting voor ouderen subsidiëren

Als een oudere in Nederland thuis woont en zorg nodig heeft, dan is een verhuizing naar een veilige woonomgeving...

Onze eerste stappen om Paris Proof te worden

De ambitie om het energieverbruik terug te brengen, richt zich op het gebouw- en gebruiksgebonden energiegebruik.

Klimaat belangrijk thema in verkiezingsprogramma’s

Steeds meer kiezers maken zich zorgen over ons klimaat. De verkiezingen zijn daarom belangrijk voor ons klimaatbeleid.

Gelukkig een nieuw jaar

Wat kunnen we verwachten van 2021 op het gebied van klimaatbeleid, het nieuwe normaal en de overheid?

De noodzaak van veerkracht

Ook 2021 belooft een spannend en uitdagend jaar te worden voor mens en klimaat. Veerkracht is noodzakelijk.