Facility manager, koop duurzaam en lokaal!

Door als facility manager lokaal en duurzaam in te kopen draagt bij aan het reduceren van transport over zee. Zeevaart is de meest vervuilende...

Regenboogvlag wappert steeds vaker, maar hoe staat het ervoor met de acceptatie?

Als FM'er kun je een belangrijke bijdrage leveren aan het gevoel van welbevinden en de acceptatie van medewerkers.

CO2-reductie een wettelijke verplichting

We staan op een keerpunt voor een duurzame economie. Het is nu het moment om stappen te maken.

Haagse Hogeschool duikt in afval-probleemgedrag van studenten

In deze onderwijscolumn aandacht voor De Haagse Hogeschool die met haar studenten het afvalprobleem aanpakt.

EU begint stilaan te begrijpen wat FM bijdraagt aan de vergroening en digitalisering van gebouwen

Daar waar we pakweg vijf jaar geleden nog tegen een muur botsten, vinden we nu meer en meer gehoor.

Huisvesting voor ouderen subsidiëren

Als een oudere in Nederland thuis woont en zorg nodig heeft, dan is een verhuizing naar een veilige woonomgeving niet vanzelfsprekend. Er zijn te...

Onze eerste stappen om Paris Proof te worden

De ambitie om het energieverbruik terug te brengen, richt zich op het gebouw- en gebruiksgebonden energiegebruik.

Klimaat belangrijk thema in verkiezingsprogramma’s

Steeds meer kiezers maken zich zorgen over ons klimaat. De verkiezingen zijn daarom belangrijk voor ons klimaatbeleid.

Gelukkig een nieuw jaar

Wat kunnen we verwachten van 2021 op het gebied van klimaatbeleid, het nieuwe normaal en de overheid?