Column

Het is gelukt, we hebben een Klimaatakkoord

Het doel is om de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met bijna 100 procent te reduceren ten opzichte van 1990.
Profielfoto van Ronald Remijn
17 december 2020 | 2 minuten lezen

“Het is gelukt, we hebben een Klimaatakkoord.” Zo opende minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat afgelopen vrijdag de presentatie van het langverwachte Klimaatakkoord aan de Tweede Kamer. Afwezig waren minister president Mark Rutte en Wopke Hoekstra; zij waren beiden in Japan bij het G20-overleg.

“We gaan iedereen verleiden om mee te doen. We hebben voor de veranderingen dertig jaar de tijd”, aldus minister Wiebes. Het uiteindelijke doel is om de uitstoot van broeikasgassen (voornamelijk CO2) in 2050 met bijna 100 procent te reduceren ten opzichte van 1990. De vijf sectortafels hadden hiervoor ruim 600 mogelijke maatregelen opgesteld. Een groot aantal hiervan is opgenomen in het Klimaatakkoord. Wat staat ons te wachten?

Gebouwde omgeving

Volgens minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) moeten in 2050 alle gebouwen duurzaam zijn. Het doel is om onze woningen aardgasvrij te maken. De energiebelasting op aardgas gaat tot 2026 met 10 cent per m3 omhoog en op elektriciteit met 5 cent per kWh omlaag. Het kabinet wil daarmee stimuleren dat consumenten sneller van het gas af gaan of voor een zuinigere cv-ketel kiezen. Ook is het isoleren van woningen en gebouwen belangrijk. Woningbezitters kunnen tegen gunstige voorwaarden geld lenen om de woning te verduurzamen. Daarnaast dient iedere gemeente in 2021 een warmtetransitieplan te presenteren waarin per wijk is aangegeven wanneer en hoe deze wordt verduurzaamd.

Mobiliteit

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat zei dat mensen op allerlei manieren worden gestimuleerd om de overstap te maken naar een elektrische auto. Zo wordt de accijns op diesel en de motorrijtuigenbelasting voor bestelbussen verhoogd. In 2030 worden er geen nieuwe benzine- of dieselauto’s meer verkocht in Nederland. Volgens vicepremier De Jonge neemt dit kabinet nog niet het besluit voor rekeningrijden, maar legt de bal hiervoor wel alvast op de stip. Ook komen er meer fietsenstallingen en snelle fietspaden. De Jonge is van mening dat het akkoord haalbaar en betaalbaar is.

Landbouw

Minister Schouten van Landbouw gaf aan zeer gemotiveerd te zijn om aan de slag te gaan met de tuinders en boeren. Maatregelen moeten zorgen voor het terugdringen van de veestapel, minder gebruik van mest, andere diervoeding en ander bosbeheer.

Industrie

Er komt een CO2-heffing van 30 euro over elke ton CO2 die te veel wordt uitgestoten. Dat bedrag kan oplopen tot 150 euro per ton in 2030. En er zijn plannen voor toepassing van ondergrondse opslag van CO2.

Energie

De energiesector heeft de grootste reductieopgave. Zo zullen alle kolencentrales in Nederland voor 2020 dicht zijn. Nu zijn er nog vijf actief in bedrijf. Duurzaam opgewekte energie moet in 2030 voor 75 procent van onze energievoorziening gaan zorgen. De netbeheerders dienen hiervoor het energienet geschikt te maken. Op diverse plaatsen in het land kan het energienet het aanbod van duurzame energie onvoldoende aan.

Verdeling lusten en lasten

Het Klimaatakkoord is volgens het kabinet ‘eerlijk’ en ‘haalbaar’. De doorvoering van de maatregelen in het Klimaatakkoord zal ‘stap voor stap’ worden gedaan. Milieudefensie, Greenpeace en de FNV vinden het Klimaatakkoord echter nog niet effectief en eerlijk genoeg. Hoewel er nu een politiek akkoord is, is er nog geen breed maatschappelijk gedragen akkoord. Zij willen nog een relatief aantal kleine wijzigingen opnemen in het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord is dus nog niet helemaal definitief akkoord.