Column

Recycling zakelijke batterijen kan beter

In Nederland wordt ongeveer de helft van de batterijen ingeleverd en gerecycled. De rest verdwijnt in het huisvuil.
23 november 2020 | 1 minuut lezen

Het gebruik van batterijen is niet meer uit ons moderne leven weg te denken. Batterijen zitten in tal van producten waaronder smartphones, laptops en tablets, speelgoed, elektrische tandenborstels, afstandsbedieningen, thermostaten, fietslampjes en elektrische fietsen en auto’s. Batterijen zijn klein chemisch afval (kca) en horen na gebruik dus niet in de vuilnisbak. In Nederland wordt ongeveer de helft van de gebruikte batterijen ingeleverd en gerecycled. De rest verdwijnt in het huisvuil. Dat levert jaarlijks duizenden tonnen chemisch afval op.

Wet- en regelgeving batterijen en accu’s

In Nederland is het wettelijk verplicht voor fabrikanten, importeurs en distributeurs van batterijen en accu’s om afgedankte batterijen en accu’s in te zamelen en te recyclen. De producent is verplicht dat hij jaarlijks ten minste een inzamelpercentage van 45 behaalt. Per jaar wordt zo circa 4 miljoen kilo batterijen ingezameld en gerecycled. Eenmalige en oplaadbare batterijen bevatten waardevolle stoffen zoals zink, cadmium, ijzer, nikkel, mangaan, kwik, lithium en kleine hoeveelheden kobalt. Door gescheiden inzameling van oude batterijen kunnen de fabrikanten deze stoffen terugwinnen en opnieuw gebruiken.

Netwerk inleverpunten dankzij non-profitorganisatie Stibat

Stibat organiseert als non-profitorganisatie de inzameling en recycling van afgedankte batterijen en accu’s in Nederland. In 25 jaar tijd bouwde de stichting een landelijk dekkend netwerk op van ruim 25.000 inleverpunten bij onder andere winkels en scholen. Voor meer informatie: www.stibat.nl.

Batterij Bewaarbox Zakelijk

Vanuit het bedrijfsleven belanden er nog veel te vaak en onnodig afgedankte batterijen bij het restafval. Het gaat om circa 160.000 kilogram batterijen per jaar. Om de inzameling en recycling van lege batterijen in het bedrijfsleven te stimuleren, heeft Stibat speciaal voor op kantoor de Batterij Bewaarbox Zakelijk ontwikkeld. Bedrijven kunnen de bewaarbox kosteloos via de website van Stibat bestellen. Batterijen en accu’s worden gratis opgehaald en komen zo in het sorteercentrum van Stibat terecht, waarna ze op een veilige en verantwoorde wijze worden gerecycled.

Circulaire economie

Recycling van afgedankte batterijen is van grote waarde. Belangrijke grondstoffen worden hiermee teruggewonnen en weer gebruikt bij het maken van nieuwe producten, zoals kranen, pannen of sieraden. Daarnaast zorgt recyclen voor minder broeikasgassen dan verbranden. Wanneer je batterijen gebruikt, ben je verplicht lege batterijen op een passende wijze af te voeren. Gooi dus geen batterijen meer bij het restafval maar zamel ze in. De Batterij Bewaarbox Zakelijk is te bestellen via de website van Stibat.