Column

De gebruiker centraal

Het open werkplekconcept was begin deze eeuw het ‘win-win antwoord’ van kantoorbeheerders. De roep om ontmoetingen en het verdwijnen van het kamerkantoor om meer gezamenlijk te kunnen werken aan uitdagingen was de drijfveer.
Profielfoto van Daan Schipper
Daan Schipper
19 september 2022 | 1 minuut lezen

De gebruiker daarbij centraal stellen om beter het werk te kunnen doen in deze vernieuwde omgeving is een belangrijk onderdeel daarvan. Het is in mijn ogen een naïeve aanname geweest dat het FM vakgebied de zorg voor het welzijn van de medewerker op zich kan nemen.  Het idee dat deze nieuwe open omgeving een grotere efficiency opleverde in kantoormeters werd maar mondjesmaat aan de gebruikers uitgelegd. Los van mijn allergie voor het woord gebruiker als je medewerker bedoeld, is mijn idee dat het idee niet werkt. De centraal gestelde medewerker in dit idee is een eenheidsworst en die staat dus niet in de belangstelling als individu met behoeften.

Vaag voor velen

De moderne studie UX (User Experience) is ook voorzichtig om altijd de term User/gebruiker in te zetten om de kwaliteit van een product/ruimte of dienst te verbeteren (Don Norman 2008 - https://youtu.be/WgJcUHC3qJ8). Juist als de groep specifiek te maken is kan dat een reden zijn om de kwaliteit van het aangebodene evenredig te verbeteren. Oftewel zolang de uiteindelijke groep mensen vaag en algemeen is dan is de kwaliteit van het product dat ook. Of dat nou centraal staat of niet.

Vrije keus voor iedereen

In de werkomgeving zijn wij ons bewust van het belang van de specifieke kwaliteiten van mensen. De arbeidsmarkt wordt steeds uitgesprokener in het opkomen voor specifieke kenmerken van elk mens. Het zoeken, verleiden en aannemen van talenten lijdt onder het eenheidsdenken van sommige bedrijfsonderdelen. Tijdens Onboarden knappen deze talenten mogelijk af op alles dat wijst op ‘one size fits all’ denken. De ruimtelijke uitstraling en keuzevrijheid van ieder individu zijn de komende decennia maatgevend voor het succes van een bedrijf.

Blije mensen in een inclusieve werkomgeving

Daarom maken wij ons hard voor een inclusieve werkomgeving. Waar de invulling van ruimte even divers zou moeten zijn als de medewerkers zelf. Waar iedereen een keuze heeft waar het werk het beste gedaan kan worden op een veilige, prettige en productieve manier. Waar teammanagers begrijpen dat niet iedereen in een team op dezelfde plek en op hetzelfde moment wil samenwerken. Waar HR, FM en IT een goeie dialoog hebben om het beste bedrijfsgebouw aan te bieden dat denkbaar is. Dan worden mensen blij van de werkomgeving.

Profielfoto van Hans G.J. Topée
19 september 2022
Profielfoto van Hans G.J. Topée
19 september 2022

Blij van/met collega’s en faciliteiten in de breedste zin van het woord. Oprecht alleen mogelijk met een integrale blik.