Internationale ontwikkelingen in facility management

FMN stimuleert internationale kennis en ontwikkelingen, zoals het hybride werken, de opkomst van smart building, technologie en de...

Faciliteer de startup #1: Clairify

Als Expertteam Technologie van FMN gaan wij op zoek naar de meest innovatieve tech startups. Startups waar de facilitaire wereld over gehoord moet...

Onze Paris proof inventarisatie compleet

December 2020 maakte Royal HaskoningDHV haar ambitie bekend om uiterlijk in 2035 wereldwijd de kantoren Paris Proof te maken en daarmee het...

De waarde van digitale huisvesting

Steeds meer assets worden gedigitaliseerd. Steeds meer asset data wordt online gelinked. Steeds meer API's, Apps en softwareproviders maken er...

De Mens en zijn Omgeving?

Ieder bedrijf zijn eigen deskundige ‘tuinman’? Of is ‘tuinarchitect’ het goede woord…

CO2-reductie een wettelijke verplichting

We staan op een keerpunt voor een duurzame economie. Het is nu het moment om stappen te maken.

EU begint stilaan te begrijpen wat FM bijdraagt aan de vergroening en digitalisering van gebouwen

Daar waar we pakweg vijf jaar geleden nog tegen een muur botsten, vinden we nu meer en meer gehoor.

Luchtkwaliteit in veel gebouwen onvoldoende

Hoe gezond is de lucht van het kantoor waarnaar we (binnenkort) terugkeren?

Huisvesting voor ouderen subsidiëren

Als een oudere in Nederland thuis woont en zorg nodig heeft, dan is een verhuizing naar een veilige woonomgeving niet vanzelfsprekend. Er zijn te...

Onze eerste stappen om Paris Proof te worden

De ambitie om het energieverbruik terug te brengen, richt zich op het gebouw- en gebruiksgebonden energiegebruik.