Document

Facility & Workplace Management Marktonderzoek 2021

Profielfoto van FMN Redactie
17 maart 2021 | 2 minuten lezen

Facilitair managers vinden het kantoor opnieuw uit

Vorig jaar kromp de markt voor facilitaire diensten voor het eerst na acht jaar groei. Toch is de markt nog steeds goed voor 79,8 miljard euro per jaar. Iets meer dan de helft van dit bedrag wordt aan vastgoed besteed. De rest gaat naar een verscheidenheid aan diensten, zoals technisch beheer en onderhoud, beveiliging, wagenparkbeheer, contractcatering, schoonmaak, textielservice, afvalmanagement en documentservices. Meer dan 600 facilitair professionals en tien grote leveranciers onthullen in het marktonderzoek waar zij de komende jaren bij de besteding van die miljardenstroom met name op gaan letten. Volgens hen komen er grote veranderingen aan. Na corona werkt Nederland anders dan voor corona.

Groeiende aandacht voor werkplekomgeving

De toegenomen focus op de kwaliteit van de werkplek valt op. In het onderzoek noemen bijna twee op de drie professionals de werkplekomgeving een van de belangrijkste thema’s die het inkoopbeleid bepalen. Met name de manier van werken van een organisatie, flexibiliteit en efficiënt ruimtegebruik zullen de inrichting van de werkomgeving beïnvloeden.

Kantoren als plek voor samenzijn 

Corona heeft het werk van FM’ers enorm beïnvloed. Thuiswerken is van blijvende aard en ook de inrichting van de kantooromgeving verandert permanent. Het onderzoek toont aan dat facilitair managers uitgaan van een situatie waarin het normaal is dat veel medewerkers een aantal dagen per week vanuit huis werken. De norm wordt dat je individueel werk thuis doet. Het kantoor krijgt een andere functie en wordt veel meer dan voorheen de plek om te ontmoeten, overleggen en samenwerken. De verwachting is dat op langere termijn vastgoed zal worden afgestoten.

Faciliteren van de thuiswerkomgeving

Met het thuiswerken komt de thuiswerkomgeving natuurlijk ook ter sprake en dit levert nieuwe vragen op. In hoeverre ben je als facilitair manager verantwoordelijk voor een gezonde werkplek thuis? En word je achter de voordeur toegelaten? Wat kunnen facilitair managers doen om de thuiswerkomgeving te faciliteren? Duidelijk is dat er iets gaat veranderen voor facilitair managers. De komende tijd zal blijken op welke manier.

Duurzaamheid nog steeds leidend

De facilitair managers in het onderzoek laten weten dat de manier van werken verandert, maar dat de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, vitaliteit en gezondheid overeind blijven. Vooral duurzaamheid blijft ook de komende vijf jaar het inkoopbeleid bepalen. De markt organiseert zich op dit punt steeds beter en het onderwerp vindt op alle fronten doorwerking. Het is belangrijk dat leveranciers de mate van duurzaamheid van diensten en leveringen concreet en meetbaar maken. Op deze manier worden de resultaten zichtbaar voor inkopers.

Toegevoegde waarde FM zichtbaar

De toegevoegde waarde van facilitair management is duidelijk geworden tijdens de coronacrisis. In veel organisaties en bedrijven is de facilitair manager toegelaten tot de boardroom om oplossingen aan te dragen voor thuiswerken, digitale ontmoetingen en het anderhalve-meterkantoor. In de boardroom is het nu het moment om de visie op huisvesting en vastgoed fundamenteel te vernieuwen. 

1 document toegevoegd