Nieuws

Branche-organisaties in de Schoonmaak zetten in op samenwerking

Profielfoto van Jannemarie Vergunst
3 november 2023 | 1 minuut lezen

De uitdagingen in de schoonmaakbranche vragen om een gezamenlijke aanpak van alle betrokken partijen; van de kant van de opdrachtgevers, de opdrachtnemers, de beroepsorganisaties en de intermediairs. 

Om deze reden kwamen de voorzitters en directeuren van de brancheorganisaties Schoonmakend Nederland (SN), Schoonmaken is een Vak (SIEV), Code Verantwoordelijk Marktgedrag / Schoonmaak,  de Vereniging Schoonmaak Research (VSR), de Vereniging Gespecialiseerde Facilitair Inkopers (VGFI) en Facilitair Management Nederland (FMN) op 1 november bijeen in Nieuwegein. Samen werden de raakvlakken en uitdagingen verkend. Deze eerste bijeenkomst in deze samenstelling was een initiatief van FMN en VSR. 

De stem van de schoonmaker

De demografische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn reden tot zorg en actie. De vergrijzing slaat steeds harder toe en te weinig jonge mensen kiezen voor het schoonmaak. Uit de recent uitgekomen arbeidsmarktkrapte-indicator van ABN-AMRO blijkt dat de schoonmaakbranche een van de sectoren is die het hardst wordt geraakt door het tekort aan personeel.  Deze uitdaging werd dan ook al snel als gezamenlijk actiepunt omarmd.  

Hoe zorgen we er samen voor dat oudere werknemers langer gezond en met plezier aan het werk blijven? Hoe maken we het vak aantrekkelijker voor intreders? Hoe kunnen we samen bijdragen aan innovaties die naast meer efficiëntie en een schonere omgeving, bijdragen aan het werkgeluk van medewerkers? Hoe zorgen we voor de juiste opleiding en training van (juist ook) leidinggevenden? Hoe gaan we om met het groeiende aantal zzp-ers?
Beloning en waardering zijn heel belangrijk voor de aantrekkelijkheid van het vak, maar minstens zo belangrijk is  de mogelijkheid tot eigen regie en inspraak door schoonmaker. Niet voor niets reikt de Code Verantwoordelijk Marktgedrag dit jaar een ‘Best practice award’ uit aan een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers en schoonmakers onder de noemer ‘De stem van de schoonmaker’. 

Actieplan

Partijen aan tafel dragen allen op hun manier bij om de demografische ontwikkelingen het hoofd te bieden en er gebeurt al veel. Door samen te werken delen we goede voorbeelden en expertise en komen we verder. Hierbij hebben we jullie, onze leden, keihard nodig. In het voorjaar van 2024 zijn partijen dan ook van plan om de achterban door middel van diverse expertsessies of andere events te betrekken. Meer informatie volgt snel! 

Rapport ABN-AMRO Stand van Business Services oktober 2023