Nieuws

Het effect van job-design op de bevlogenheid van FM-professionals

9 maart 2021 | 1 minuut lezen

Joyce van Aken (MSc) en Brenda Groen (PhD) werkten het afgelopen jaar aan een verdiepend onderzoek naar het effect van job-design op de bevlogenheid van facilitair professionals. De resultaten hebben zij samengevat in een whitepaper.

Naar bevlogenheid werd al veel onderzoek gedaan. Niet voor niks, want bevlogen medewerkers zetten net dat stapje extra en zijn hierdoor een ware diamant voor de organisatie. Bevlogen medewerkers vind je overal. In de literatuur werd alleen nog niet eerder specifiek aandacht geschonken aan de bevlogenheid van integrale facilitair professionals: een groep medewerkers die als gevolg van steeds verdergaande uitbesteding van FM, groeiende is. Deze groep heeft te maken met bijzondere werkomstandigheden, zoals de dynamiek van het werken voor een externe opdrachtgever met een leidinggevende die veelal op afstand zit. Dat ook de klant steeds meer op afstand (thuis) zou komen te zitten als gevolg van het coronavirus, hadden we ten tijde van het onderzoek nog niet kunnen voorzien. Maar deze ontwikkeling maakt de bijzondere omstandigheden binnen het facilitaire wel actueel. 

De bevlogen medewerker is dus een juweel voor de organisatie. Maar heb je als werkgever ook invloed op de mate van bevlogenheid van medewerkers? Jazeker. Een goed aannamebeleid, transformationeel leiderschap en job-design (een mix van de juiste werkkarakteristieken en energiebronnen) zijn waardevolle tools om het bedrijfsresultaat positief te beïnvloeden.

De publicatie 'Het effect van job-design op de bevlogenheid van FM-professionals' gaat specifiek in op ‘het effect van job-design’: hoe is het werk georganiseerd en wat zijn hierbij de kritische succesfactoren voor een bevlogen FM-professional?

Lees de whitepaper 'Het effect van job-design op de bevlogenheid van FM-professionals'.