Nieuws

Trends voor aanbesteding schoonmaak: flexibiliteit, de sociale factor en multi-tenant 

11 mei 2021 | 1 minuut lezen

Schoonmaakadviseur Atir schetst de huidige situatie van de schoonmaakbranche. Welke ontwikkelingen zijn er bij opdrachtgevers na een jaar COVID-19? Welke uitdagingen ervaren dienstverleners? Atir brengt een drietal ontwikkelingen in kaart: flexibiliteit, de sociale factor en multi-tenant.

Flexibiliteit

Het gaat om twee vormen van flexibiliteit. De eerste vorm gaat om het flexibel invullen van de contractuele afspraken aansluitend op de huidige vervuiling in de gebouwen. Er zijn minder mensen aanwezig terwijl tegelijkertijd een intensievere schoonmaak gewenst is. Dit vraagt om wendbaarheid van leidinggevenden en de individuele schoonmakers. De huidige contractuele financiële ruimte dient zo passend mogelijk benut te worden in deze coronaperiode. 
De tweede vorm heeft te maken met de dienstverlening in de toekomst. Er is een toenemende behoefte aan flexibiliteit omtrent het structureel op- en afschalen van de dienstverlening. Het is lastig en onzeker om op dit moment te zeggen welke en hoeveel schoonmaakdienstverlening precies nodig gaat zijn. Deze tweede definitie van flexibiliteit heeft ook invloed op de continuïteit en financiële risico’s van de dienstverleners. 

De sociale factor

De snelheid en haalbaarheid van het aanpassend vermogen van de dienstverlener is van belang bij het bespreken van de flexibiliteit van de dienstverlening. Niet alleen wet- en regelgeving rondom contracten en kosten van flexibiliteit komen hierbij kijken. Er moet ook rekening worden gehouden met de sociale factor. Atir raadt aan dat opdrachtgevers en dienstverleners samen optrekken. Normaliter dragen grote risico’s in grote contracten niet bij aan een evenwichtige constructieve samenwerking. Juist in deze onzekere tijd is zo’n samenwerking welkom. Ook heeft een langere looptijd van contracten de voorkeur. 

Multi-tenant

Onder andere als gevolg van het hybride werken, ziet Atir een verschuiving van single-tenant naar multi-tenant. Meerdere organisaties of bedrijven huisvesten zich in één pand. Uiteraard heeft deze ontwikkeling effect op de schoonmaakdienstverlening en de beleving van gastvrijheid. Waar de facility manager meestal de opdrachtgever is van de schoonmaakdienstverlener in een single-tenant-omgeving, ligt deze rol in een multi-tenant-omgeving bij de pandeigenaar of beheerder. De uitdaging voor de schoonmaakdienstverlener in een multi-tenant-omgeving is om maatwerk op basis van de wensen en behoeften van de huurders te verlenen en tegelijkertijd aan te sluiten bij het serviceconcept en DNA van het gebouw en de hoofdopdrachtgever.

Lees het hele artikel op de website van Atir.