Nieuws

NFC Index® Kantoren 2020: coronacrisis heeft nog weinig invloed op totale facilitaire kosten per vierkante meter

Profielfoto van FMN Redactie
10 juni 2021 | 2 minuten lezen

De kosten van de facilitaire dienstverlening blijven vrijwel gelijk op € 487,90 per verhuurbare vierkante meter (vvo) exclusief btw. Het coronajaar 2020 neemt een bijzondere plek in binnen de facilitaire dienstverlening. De kantoren gingen dicht, thuiswerken werd de norm. Echter, de gevolgen voor de index zijn – net als tijdens de financiële crisis – niet direct zichtbaar. De index laat onderliggend enkele schommelingen zien maar blijft op zijn plaats. De verwachting is dat er de komende jaren een blijvende impact zichtbaar zal worden. 

Dit blijkt uit de Netherlands Facility Costs Index (NFC Index): de jaarlijks objectieve en actuele benchmark van de facilitaire kosten. 

Uit de donderdag gepresenteerde NFC Index ® Kantoren 2020 blijkt dat de kosten voor gebouwen en infrastructuur over het geheel een lichte daling laten zien. Dit wordt veroorzaakt door met name lagere kosten voor het (tactisch) management en de werkplekomgeving.

Daartegenover staat een kostenstijging voor mens en organisatie. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een stijging van de kosten voor bhv/arbo/beveiliging/milieu, het (tactisch) management en logistiek. Er heeft wel een daling plaatsgevonden voor de kosten voor hospitality (restauratieve voorzieningen) wat niet verwonderlijk is gezien de gesloten kantoren. 

De ICT-kosten laten eveneens een stijging zien. Ook hier zien we de gevolgen van het thuiswerken. Er zijn hogere kosten voor de ICT-servicedesk en werkplekbeheer. De kosten voor de centrale en gedistribueerde diensten en voor de trainingen zijn verminderd.

Ook dit jaar zien we weer een toename in de kosten voor strategisch management.

2020 in cijfers

NFC Index® Kantoren 2020 = € 487,90 per m² vvo, exclusief btw.
In 2020 bleven de facilitaire kosten vrijwel gelijk aan die van 2019 (een daling van 0,5%). In 2020 is het vloeroppervlak per werkplek (20,01 m² VVO) nagenoeg gelijk aan 2019 (20,09 m² VVO). 

De NFC Index® Kantoren 2020 wordt samengesteld in samenwerking met Colliers International, CFP, Eurest Services, Metri en TwynstraGudde.

Download de infographic en bekijk hieronder de video waarin Harold Coenders, bestuurslid Data & Kengetallen, de NFC Index ® Kantoren 2020 toelicht.

Profielfoto van Fred Kloet
Fred Kloet
3 jaar geleden
Profielfoto van Fred Kloet
Fred Kloet
3 jaar geleden

Huh? Dit zou betekenen dat wij als FMers geen besparing hebben weten te realiseren tijdens de Corona-maanden. Betekent dat dan ook dat onze leveranciers geen omzetdaling hebben gehad? 

Profielfoto van Hans G.J. Topée
Hans G.J. Topée
3 jaar geleden
Profielfoto van Hans G.J. Topée
Hans G.J. Topée
3 jaar geleden

Ha Fred,

De grote vraag is of besparen het hoofddoel was. In de tekst van Harold (filmpje) is hij helder over de verschillen in kosten en opbrengsten per product/branche. Best grote verschillen. Alleen zo'n breed kengetal is slechts een gemiddeld iets, en vraagt om verdieping. Daarnaast is de aandacht uitgegaan naar Covid-19 en zijn juist andere of extra kosten gemaakt en zijn veel kosten ook 'vaste kosten', als huur, energie, IT, menskracht, etc. (beeld bij/van opdrachtgevers. En alles is natuurlijk erg situaitioneel.....!

Groet, Hans