Nieuws

De gevolgen van de coronacrisis voor de werkomgeving

Profielfoto van FMN Redactie
23 juni 2021 | 2 minuten lezen

De komst van de pandemie heeft de hele wereld op haar kop gezet. Naast alle negatieve gevolgen lijkt de coronacrisis ook kansen te bieden voor mens en milieu. Diverse ontwikkelingen zijn in een stroomversnelling geraakt, maar welke van deze ontwikkelingen zullen de meeste impact op de facilitaire branche hebben? Carlien Noppers deed in opdracht van FMN Community Oost-Nederland kwalitatief onderzoek naar de blijvende gevolgen van de coronacrisis voor het facilitaire werkveld. Nu het einde van de pandemie aanstaande lijkt, volgt hier een samenvatting van haar onderzoeksresultaten.

Voordelen vs nadelen thuiswerkenHybride werken heeft de voorkeur

Het vele thuiswerken is bij veel bedrijven de norm geworden. Wat vanuit noodzaak ontstond wordt inmiddels door het bedrijfsleven en zijn medewerkers omarmd. In de infographic hiernaast staan de diverse voor- en nadelen die jij wellicht ook wel hebt ervaren. Voor de toekomst lijkt een hybride vorm de voorkeur te krijgen.

Herinrichting van de thuiswerkplek

Te verwachten valt dat de FM’er in samenwerking met HR en IT zal faciliteren in ergonomische thuiswerkplekken en passende technologie. Zonder technologie kunnen we ons werk niet meer doen. Uit het onderzoek blijkt dat veel technologieën al beschikbaar waren, maar voorheen over het hoofd werden gezien. De coronacrisis heeft het gebruik en de adoptie van ‘digital workplace tools’ versneld. Daarnaast blijkt dat het FMIS-gebruik door de coronacrisis is toegenomen. 

De nieuwe rol van het kantoor

Ondanks een goede thuiswerkplek behoudt het kantoor zijn waarde. Maar hoe ziet het kantoor er straks uit? Er zullen minder kantoormeters nodig zijn en de vierkante meters van het kantoor worden anders ingericht. Medewerkers komen met een andere behoefte naar kantoor, namelijk voor het ontmoeten, samenwerken, brainstormen of voor middelen waar zij thuis niet over beschikken. De FM’er heeft een mooie rol te vervullen bij deze nieuwe vormgeving van de werkomgeving. Is de kantoortuin nog van deze tijd of wordt het kantoor getransformeerd tot een grote brasserie voor spontane ontmoetingen en creatieve samenwerkingsvormen? Wat is de impact van deze nieuwe manieren van werken op de schoonmaak, catering, koffie en andere voorzieningen?  

Aandacht voor gezondheid en welzijn van medewerker

Het hybride werken zal ook effect hebben op hoe organisaties binding met hun werknemers vormgeven en op het te voeren mobiliteitsbeleid. Maar uiteindelijk zullen met name de gezondheid en het welzijn van de medewerkers aandacht nodig hebben. Naast aandacht voor ergonomische aspecten van de thuiswerkplek, bieden organisaties bijvoorbeeld gezondheidsapps en online sportlessen aan. Tevens zullen werkgevers zich gedwongen voelen om zich te bekommeren om de mentale gesteldheid van hun medewerkers. Al met al kan de hele crisis best wel nog wel eens tot positieve gevolgen leiden voor zowel de organisatie als medewerker…

Download het e-book ‘De gevolgen van de coronacrisis voor de werkomgeving’ met de onderzoeksresultaten!