Nieuws

FMN Expertteam Technologie presenteert samen met FMIS-leveranciers derde whitepaper over BIM-uitwisseling

22 december 2021 | 2 minuten lezen

Namens FMN Expertteam Technologie presenteren zes FMIS-leveranciers het 3e en voorlopig laatste deel van een serie whitepapers over de uitwisseling en toepassing van BIM. Het whitepaper 'BIM voor FMIS' - deel 3 is een aanvulling op  Deel 1 en Deel 2. In beide eerdere whitepapers zijn 10 uitgangspunten benoemd, waar enerzijds bij de overgang van bouw naar beheer aan gedacht moet worden en anderzijds bij het dagelijks gebruik aandacht voor moet zijn. Binnenkort zal ook een Engelse versie gepubliceerd worden.

Derde whitepaper

In het derde deel wil het projectteam ervaringen delen van gebruikers over hun beoogde doel om een businesscase te maken bij het integreren van BIM en FMIS. Hiermee willen ze gebruikers meer inzicht geven en inspireren in de vorm van use cases, waardoor waarde gecreëerd kan worden door bestaande processen met BIM functionaliteiten te optimaliseren. Ook willen ze inzicht geven op welke wijze de investeringen terugverdiend kunnen worden. Dit document kan naast deel 1 en deel 2 meegestuurd worden bij trajecten waar BIM bij beheerders kan worden ingezet, bijvoorbeeld als bijlage in een BIM-protocol.

Whitepaper

Totstandkoming whitepaper

Deel 3 is tot stand gekomen als project van het FMN Expertteam Technologie. In een nieuw Corona-jaar is in remote workshops gewerkt aan deze versie. In eerste instantie wilden we dit deel weiden aan het hergebruik van informatie aan het einde van de levenscyclus, maar gezien daar bij gebruikers nog nauwelijks ervaring mee is opgedaan en er ondertussen relevantere vraagstukken als de ‘Digital Twin’ zijn opgekomen, is de inhoud aangepast in deze andere richting.

Download het whitepaper

Het whitepaper is gratis te downloaden op de kennisbank van FMN

Vragen?

Bij vragen kan je je bekende contactpersoon van de FMIS-leverancier benaderen, een mail sturen naar FMN Expertteam Technologie, of een bericht sturen via één van onderstaande links: