Column

Klimaat belangrijk thema in verkiezingsprogramma’s

Steeds meer kiezers maken zich zorgen over ons klimaat. De verkiezingen zijn daarom belangrijk voor ons klimaatbeleid.
Profielfoto van Ronald Remijn
15 maart 2021 | 2 minuten lezen

In 2017 kreeg het klimaat weinig aandacht in de verkiezingscampagnes. Hoe anders was dit tijdens de afgelopen lijsttrekkersdebatten waarin de opwarming van de aarde een belangrijk thema was. Een groeiend aantal kiezers maakt zich zorgen over ons klimaat. De komende Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart a.s. zijn daarom belangrijk voor ons klimaatbeleid. Bij de meeste partijen is er nu geen discussie meer óf we de klimaatdoelen moeten bereiken maar hoe we dat moeten doen. Hoewel de onderlinge ambities verschillen zijn de meeste partijen het onderling eens over de noodzaak van klimaatmaatregelen en besteden zij hier aandacht aan in hun verkiezingsprogramma’s. Het gaat er dus vooral over hoe we dat gaan doen en ook niet onbelangrijk: wie de rekening hiervoor gaat betalen.

Klimaatakkoord van Parijs

Het afgelopen jaar zijn veel belangrijke politieke thema’s overschaduwd door de coronacrisis Maar de klok tikt verder. Om de klimaatdoelen van Parijs te halen moet het terugdringen van de CO2-uitstoot aanzienlijk worden versneld in vergelijking met de afgelopen 10 jaar. In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden Celsius mag stijgen. Het streven is maximaal 1,5 graad Celsius.

Terugdringen broeikasgassen

In de Nederlandse Klimaatwet is vastgelegd met hoeveel procent ons land de CO2-uitstoot minimaal moet terugdringen. In 2030 een reductie van 49% CO2-uitstoot en een reductie van 95% CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990. Daarnaast moest de Nederlandse staat eind 2020 ten minste 25% minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990. (Urgendazaak)

Klimaattop Glasgow 2021

Voor de komende VN-klimaattop in Glasgow (november 2021) moeten alle aan het Parijsakkoord deelnemende landen nieuwe, ambitieuzere emissiedoelen voor het jaar 2030 indienen. In december 2020 zijn de Europese leiders overeengekomen dat de Europese Unie over tien jaar niet 40, maar 55 procent minder CO2 zal uitstoten dan in 1990. Alle politieke partijen, behalve PVV en Forum voor Democratie, zeggen achter dit Europese doel te staan.

De nieuw te vormen regering zal voor de komende jaren de koers bepalen hoe de klimaatdoelen moeten worden bereikt. Hiervoor moet een grote inspanning worden geleverd waarbij ingrijpende maatregelen onvermijdelijk zullen zijn. In het Klimaatakkoord staan 600 maatregelen benoemd om in 2030 de helft minder CO2 uit te stoten. De uitvoering van deze maatregelen mag geen vertraging oplopen.

Op wie ga jij stemmen 17 maart?

Vele stemwijzers en kieshulpen kunnen je helpen om een weloverwogen keuze te maken bij het stemmen op één van de in totaal 37 partijen die meedoen aan de verkiezingen. Om mensen te helpen klimaatbewust te stemmen, biedt de site van KiesKlimaat veel interessante informatie over de verschillende zittende partijen. Je leest onder andere hoe zij op het gebied van klimaatbeleid hebben gestemd in de Tweede Kamer. Daarnaast vind je er de verschillende verkiezingsprogramma’s. 

We moeten volop inzetten op het tempo om Nederland tijdig te verduurzamen. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor. Dit is het moment voor een transitie naar een duurzamere samenleving. Of de Nederlandse bevolking echt voor een duurzamere samenleving zal kiezen, weten we na de Tweede Kamerverkiezingen. Laat je stem niet verloren gaan, ga stemmen en beslis mee welke koers Nederland zal varen.

If you change nothing, nothing will change.
 

Profielfoto van Hans G.J. Topée
15 maart 2021
Profielfoto van Hans G.J. Topée
15 maart 2021

MOOOOIE COLUMN...! Klimaat is zeker belangrijk en moet vooral gaan over dat wat we doorgeven. Starten met 'niet kopen' en 'hergebruik'....