Column

Onze Paris proof inventarisatie compleet

December 2020 maakte Royal HaskoningDHV haar ambitie bekend om uiterlijk in 2035 wereldwijd de kantoren Paris Proof te maken en daarmee het energieverbruik van de kantoren met tweederde terug te brengen en af te stappen van het gebruik van fossiele brands
Profielfoto van Frits Smedts
2 december 2021 | 3 minuten lezen

Paris Proof of CO2 neutraal

Hoe Paris proof zich verhoudt tot CO2 neutraal is voor veel betrokkenen waar ik gesprekken mee voer niet helder. Het Paris Climate Initiative heeft het over 95% reductie van de CO2-emissie uit eigen schoorsteen, uiterlijk in 2050. Voor Nederland betekent CO2 -neutraal feitelijk fossielvrij (stoppen met het gebruik van aardgas) en het gebruik van hernieuwbare (groene) energie.

Paris Proof hanteert daarnaast ook een maximum energiegebruik per m² gebruiks-oppervlak. De reden voor deze aanscherping is dat de hoeveelheid beschikbare herniewbare energie niet oneindig is en lang niet genoeg om alle fossiele energie te vervangen. Om hier een evenwicht in te creëren gaat dus het niet alleen om de transitie naar groene energie, maar ook om een forse reductie in het gebruik.

Energiegebruik per pand

In Nederland hebben wij 13 panden in gebruik. Dit zijn allemaal huurpanden. De eerste stap in de inventarisatie van het energiegebruik is de berekening van het huidige energiegebruik per m² gebruiksoppervlak (GO).

In de meeste kantoren ben je voor de toerekening van energie afhankelijk van de medewerking van de beheerder. Daarbij ontstaat een aantal uitdagingen, zoals de toerekening van het gebruik van algemene ruimte, een parkeergarage of het onderling verschil in gebruiksfuncties per huurder. Zo kregen we in eerste instantie voor een kantoor de energiekosten naar rato van m² vloeroppervlak doorbelast, terwijl in hetzelfde gebouw een laboratorium en een datacenter zijn gevestigd, die gerelateerd naar vloeroppervlak een veel hoger energiegebruik hebben dan wij, als reguliere kantoorgebruiker.

Het gemiddelde gebruik van onze kantoren is 145 kW/m²GO. Dat is een stuk minder dan het gemiddelde gebruik van kantoren in Nederland (ca 200 kW/m²GO). Toch blijft het ook voor ons een enorme opgave om het energiegebruik te reduceren tot Paris Proof en tevens af te stappen van het gebruik van gas in al onze kantoren.

De eerste Paris Proof kantoren

In de afgelopen jaren hebben we onze kantoren in Amsterdam (foto) en Groningen getransformeerd naar een moderne, inspirerende werkomgeving. Daarbij hebben we de Paris Proof-ambitie meegenomen in de planvorming en ook gerealiseerd. Op dit moment zijn we bezig met de planvorming voor de transformatie van een monumentaal pand in Delft, waarbij ook hier het uitgangspunt is dat het kantoor bij oplevering in 2024 Paris Proof is. Dit kantoor vervangt de bestaande kantoren in Den Haag en Rotterdam. Voor de overige kantoren hebben we een routekaart opgesteld voor de komende jaren.

Kijk naar het hele gebouw

In eerste instantie hadden we het idee dat we bij op basis van een inventarisatie van maatregelen binnen het door ons gehuurde deel de benodigde energiebesparingen zouden kunnen vinden. Het werd ons echter al snel duidelijk dat de omvang van de besparing op gebruikgebonden energie voor het gehuurde te beperkt is. Om een goed beeld te krijgen van alle mogelijkheden, hebben we toen per locatie de scope uitgebreid naar het hele gebouw. Bijkomend voordeel daarvan is dat ook andere huurders en de eigenaar zich verdiepen in energiebesparing om klimaatverandering tegen te gaan.

De resultaten

De verschillen tussen de gebouwen zijn erg groot. Om Paris Proof te worden lopen de investeringen uiteen van €200/m²GO tot €750/m²GO. Uitdaging bij de berekening van het werkelijk gebruik is hoe stadsverwarming wordt meegenomen in de berekeningen. De verschillen tussen de leveranciers van stadsverwarming zijn erg groot. Stadsverwaming, die met met aardgas wordt gestookt, is nog niet echt duurzaam. Bij de beoordeling maken we gebruik van de voorgeschreven methodiek van de Dutch Green Building Council.

Commercie boven duurzaamheid

Op basis van de routekaart en daarmee het investeringsplaatje om kantoorgebouwen Paris Proof te maken, hebben we voor een aantal locaties gesprekken met de eigenaar opgestart. In mijn beleving wordt de vastgoedwaarde van een gebouw hoger als het gebouw Paris Proof is. Helaas wordt deze opvatting door weinig eigenaren openlijk beaamd. In een lopend huurcontract blijkt het dan ook een uitdaging om het gesprek aan te gaan met een eigenaar. Ik verwacht wellicht wat meer buigzaamheid op een moment dat het contract opzegbaar is, maar dat moet nog blijken.

Monitoring

Monitoren van het energiegebruik blijft nog wel een uitdaging. Om daadwerkelijk een substantiele besparing te kunnen terugzien, heb je de gegevens over meerdere jaren nodig. Op dit moment hebben we 2019 en 2020 in FastLane (zelfontwikkelde monitoring tool) ingevoerd en hopen we na afloop van 2021 de eerste resultaten te zien van de eerste verbeteringen. Daarbij zal een vergelijking over meerdere jaren lastig zijn, omdat er in 2020/2021 minder mensen op kantoor waren dan voorheen. Betrouwbare resultaten wordt iets van de lange adem.

Uitrol naar andere landen

In het komende kwartaal maken we een start met de uitrol naar het Verenigd Koninkrijk. Ook daar hebben we een 12-tal kantoren, die Paris Proof moeten worden. Specifiek voor het VK is dat relatief veel kantoren al all-electric zijn en dat er mogelijk een hoger rantsoen aan hernieuwbare energie beschikbaar is omdat er relatief veel energie duurzaam wordt opgewekt. Ik verwacht op basis hiervan dat er minder ingrijpende veranderingen nodig zijn om de doelstelling te halen.

Uitnodiging

Mocht je vragen hebben, of goede ideeën, dan zie ik graag een reactie tegemoet!

Frits Smedts, Director Services en daarmee onder andere verantwoordelijk voor de kantoren van Royal HaskoningDHV.