Column

Winst Biden goed nieuws voor mondiaal klimaatbeleid

Biden wil direct weer toetreden tot het Klimaatakkoord. Maar kan hij hier ook voldoende invulling aan geven?
Profielfoto van Ronald Remijn
2 december 2020 | 2 minuten lezen

Na een slepende nek-aan-nekrace tussen Joe Biden en zittend president Donald Trump wordt Biden de 46e president van de Verenigde Staten. De Democraat Biden heeft inmiddels uit de hele wereld felicitaties en reacties ontvangen, onder anderen van de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo. Zij schreef op Twitter ‘Welkom terug Amerika’. Trump trok zijn land terug uit het Klimaatakkoord van Parijs maar Biden heeft aangekondigd direct weer te willen toetreden tot dat verdrag. Goed nieuws dus voor de mondiale klimaatdoelstellingen. Maar kan Biden hier ook voldoende invulling aan geven?

Tegenpolen Trump en Biden

Waar Trump zijn minachting voor de wetenschap en het milieu overduidelijk heeft laten blijken, geeft Biden aan juist te luisteren naar de wetenschap en het belang van de klimaatdoelstellingen in te zien. De invloed van 's werelds grootste economie op de mondiale CO2-uitstoot is enorm. Na China is de VS de grootste uitstoter van CO2. Biden heeft ambitieuze klimaatdoelen, waaronder groene elektriciteit in 2035 en een CO2-neutraal Amerika in 2050. Biden heeft duidelijk een andere visie op klimaatverandering en duurzaamheid dan Trump.

Bestrijding coronapandemie prioriteit

Maar Biden heeft meer te doen. Trump laat een sterk verdeeld Amerika achter met daarbij een enorm gegroeide staatsschuld. Bovendien wil de ex-president zijn nederlaag niet toegeven en blijft hij zich verzetten tegen de werkelijkheid. Ook Amerika heeft zwaar te lijden onder de COVID-19-crisis die onbeheersbaar is zolang een groot deel van de bevolking gelooft dat het virus een verzinsel is en zich niet houdt aan maatregelen. Als Biden op 20 januari 2021 officieel president is zal zijn eerste prioriteit daarom de bestrijding van het coronavirus zijn en aansluitend het weer op gang helpen van de haperende Amerikaanse economie.

Herstellen milieuregelgeving

Vele milieuwetten zijn afgezwakt of opgeheven volgens de Washington Post. Het zal Biden veel tijd kosten deze milieuwetten weer te herstellen. Hiervoor is de steun van de senaat essentieel. Als de meerderheid in de senaat echter republikeins blijft, zal deze zowel de aanpassing van de milieuwetten als de benodigde grote groene financiële investeringen belemmeren. De Republikeinen zullen de belangen van de olie- en gasindustrie en andere grote vervuilers blijven verdedigen. Zij zullen het Biden niet gemakkelijk maken om de groene ambities waar te maken. Indien Biden niet tot overeenstemming kan komen met de senaat heeft hij als president nog de mogelijkheid om de senaat te passeren door gebruik te maken van ‘executive orders’. Hoewel het effect hiervan gelimiteerd is, kan de president zelfstandig bindende besluiten nemen. Drastische herzieningen zijn dus niet te verwachten, maar Biden kan hiermee in ieder geval voorkomen dat er nog meer wordt afgebroken dan zijn voorganger Trump heeft gedaan.

Samenwerking en afstemming noodzakelijk

Het doel van het Klimaatakkoord is om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 à 2 graden Celsius. Hiervoor zijn ingrijpende maatregelen nodig. Vanwege de onderlinge afhankelijkheid van landen is samenwerking en afstemming noodzakelijk om de afgesproken reductie van broeikasgassen te bereiken. Mede daarom is het van groot belang dat de VS weer zal toetreden tot het akkoord van Parijs en zich net als de bijna overige 200 landen zal houden aan de gemaakte klimaatafspraken.